« Ana sayfaya git

Açıklama

Kaynak Eserler
- U -
350 — UKAYL: Ebu Talibin dört oğlundan ikincisidir. Bedir gazasında esir oldu. Hz. Abbas kendisi ile bunun fidyelerini verip Mekkeye gittiler. Hudeybiyyeden önce Medine’ye gelip iman etti. Gazalarda bulunup, iltifata mazhar oldu. Neseb bilgisi çok idi. Kardeşi Hz. Ali’ye karşı Hz. Muaviye ile birlikte idi.
 
Geridön
 

Türkçe | English | Français | Azəricə

[ Normal Siteyi Göster ]

www.dinimizislam.com