Günün Sohbeti - İmama geç yetişenin (mesbukun) namazı

İmama geç yetişenin (mesbukun) namazı

Sual: İmama birinci rekatte yetişemeyen kimse yani mesbuk namazını nasıl tamamlar? Mukim ve seferi olanlar birbirine uyarak cemaatle namaz kılabilirler mi? Cemaate geç gelen rüküya eğilirken tekbiri getirirse namaza başlamış olur mu?
Cevap:
Mesbuk, yani imama birinci rekatte yetişemeyen bir kimse, imam iki tarafa da selam verdikten sonra, ayağa kalkarak yetişemediği rekatleri kaza eder ve kıraatleri, birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü rekat kılıyormuş gibi okur. Oturmağı ise, dördüncü, üçüncü ve ikinci rekat sırası ile, yani sondan başlamış olarak yapar. Meselâ, yatsının son rekatine yetişen kimse, imam selam verdikten sonra, kalkıp, birinci ve ikinci rekatte Fâtiha ve sûre okur. Birinci rekatte oturur, ikincide oturmaz. (Umdet-ül-islâm)da (Fetâvâyı Attâbî)den alarak diyor ki, (Mesbuk, yani imama birinci rekatte yetişemeyen, imam son rekatte otururken, Ettehıyyâtüyü erken bitirse, imam selam verinceye kadar Kelime-i şehadeti tekrar tekrar okur. Sükût etmez. Namazda, okumak lâzım olan yerde, süküt etmek haramdır. Salevat da okumaz. Çünkü, son rekatte oturan salevat okur. Birinci kadede salevat okursa, secde-i sehv lâzım olur. Ka’de-i ûlâda Allahümme selli derse, namazı fasid olur.) Mukim, eda ederken ve kaza ederken de, misafire uyabilir. Misafir, dört rekatli olan farzları eda ederken, mukime uyabilir. Yetişemediği rekat olursa, imam selam verdikten sonra dörde tamamlar. Çünkü, mukim imama vakit içinde uyan misafirin namazı değişerek, imamın namazı gibi dört rekat olur. Kazayı iki rekat kılması lâzım olduğundan, mukim imama uyamaz. Çünkü, oturması ve okuması farz olan, nafile olana uymuş olur. Bir rekati kaçıran kimse, o namazı cemaat ile kılmamış olur. Fakat, cemaat sevabına kavuşur. Son rekati de kaçıran, imama teşehhüdde yetişirse, cemaat sevabını kazanır. İftitah tekbirini imamla birlikte söylemenin ayrıca çok sevabı vardır.

(Umdet-ül-islâm)da diyor ki, (Cemaate gelen, imamı rüküda görürse, ayakta tekbir getirip, rüküya eğilir. Tekbiri eğilirken söylerse, namazı sahih olmaz. Eğilmeden, imam kalkarsa, o rekate yetişmemiş olur). (Tam İlmihal s. 255)

www.dinimizislam.com

Osman Ünlü’nün Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...