Günün Sohbeti - Aile hayatı

Aile hayatı

Sual: Aile hayatında erkek ve kadının vazifeleri nelerdir?
Cevap:
(Dürr-ül-muhtâr)da diyor ki, (Müslüman erkeğin, sahih nikah ile evlenmiş olduğu zevcesinin nafakasını temin etmesi farzdır. (Nafaka), yiyecek ve giyecek ve barınacak ev demektir. Zevcesini, kendi mülkü olan veya kira ile tuttuğu evde oturtması lazımdır. Zevce, evde erkeğin akrabasından hiçbirinin bulunmamasını isteyebilir. Zevc de, kadının yakınlarından hiçbirinin bulunmamasını isteyebilir. İkisi de bu hakka maliktir. Evin, salih Müslüman komşular arasında olması [müezzinin kendi sesinin evden işitilmesi] lazımdır. Haftada bir kere anasına babasına gitmesine mani olamaz. Onların haftada, bir kere kızlarına gelmeleri de, iyi olur. İkisinden biri hasta olursa ve bakacak kimseleri olmazsa, zevc razı olmasa bile, zevcenin gidip hizmet etmesi lazımdır. Diğer mahrem akrabasının senede bir gelmelerine veya zevcenin onlara gitmesine mani olamaz. Bunlardan başkalarına ve günah olan yere gitmelerine izin verirse, ikisi de günaha girer. Evinde veya dışarda, başkaları için ücret ile veya hayır için iş yapmasına ve mektebe, vaaza gitmesine mani olur. Kadının evde ev işleri ile meşgul olması, boş kalmaması lazımdır. Avret yeri açık olanların bulunduğu hamamlara, [plajlara ve sporcuların oyunlarını seyir etmeğe göndermez. Bunları gösteren televizyonları evine sokmaz.] Süslenerek ve yeni giyinerek sokağa çıkamaz.) (İslâm Ahlâkı s. 335)

Osman Ünlü Hocanın Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...