Günün Sohbeti - Namazı bozan şeyler

Namazı bozan şeyler

Sual: Namazı bozan şeyler nelerdir? Namaz içinde uyuyup uyanan nasıl hareket eder?
Cevap: (Dürr-ül-muhtâr)
da bildirilen namazı bozan şeylerden bir kısmı şunlardır:
24- İmam bir rükne başlamadan önce, bu rükne başlayıp bitirenin bozulur. Fakat, imam sonradan, o rükne başlayıp beraber bitirirlerse veya imam başlamadan, o vaz geçip, imam, bu rükne başlayınca, bu rüknü tekrar imamla birlikte yaparsa, bozulmaz ise de, mekruh olur. İmam bir rüknü bitirdikten sonra, bu rükne başlayanın namazı kabul olur.
25- İmama birinci rekatte yetişemeyen kimseye (Mesbuk) denir. Mesbuk, teşehhüd miktarı oturup, imam selâm vermeden, ayağa kalktıktan ve kaçırdığı rekatin secdesini yaptıktan sonra, imamın secde-i sehv yaptığını görerek, imamla birlikte secde-i sehv yaparsa, namazı bozulur. İmama uymayıp, namazını tamamladıktan sonra, secde-i sehvi kendi yapar. Ayağa kalkmış, fakat secde yapmamış ise, oturup imam ile secde-i sehv yapması vacib olur.
26- Secdeyi unutan kimse, rüküda veya secdede hatırlarsa, rüküdan hemen, secdeden ise, oturduktan sonra o secdeyi yapar ve rükü ve secdeyi iade eder. Sonra secde-i sehv yapar. Yahut, bu hatırladığı ve son oturuşta hatırladığı secdeyi son oturuş arasında veya sonunda yapar ve tekrar oturarak tehıyyâtı okur ve secde-i sehv yapar. Tekrar oturmazsa, namazı bozulur.
27- Uyuyarak kıldığı rüknü tekrar etmezse, bozulur. (Tam İlmihal s. 233)

www.dinimizislam.com

Osman Ünlü’nün Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...