Günün Sohbeti

Cemaatte imama uyanlar

Sual: Cemaatte imama uyanlar kaç çeşittir? Bir rekatte hangi durumda uyulursa imama yetişmiş olunur?
Cevap:
Ve dahi, imama uyanlar dört nevdir. Bunlar, Müdrik, Muktedî, Mesbûk, Lâhık diye anılırlar.
1- Müdrik, iftitah tekbirini imam ile birlikte alana denir.
2- Muktedî, iftitah tekbirine yetişemeyene denir.
3- Mesbuk, imam rekatlerin birini veya ikisini kıldıktan sonra uymuş olana denir.
4- Lâhık, iftitah tekbirini imam ile beraber almış, fakat sonra, kendisine hades vaki olduğundan, abdest alıp, tekrar imama uyana denir. Bu kimse, yine evvelce olduğu gibi, kıraatsız, rükû ve sücut tesbihlerini ederek namazını kılar. O kişi, eğer dünya kelâmı söylememiş ise, imamın ardında gibidir. Lakin, camiden çıktıktan sonra, pek yakın yerden abdestini almalıdır. Çok ileriye giderse, namazı fasit olur diyen vardır.

Bir kimse, mescide geldiğinde, imamı, rükûda bulsa ve rükûya yetişeyim diye acele edip, iftitah tekbirini rükûya inerken alsa, imama uymuş olmaz. İmamı, rükûda buldukta, imama uymağa niyet edip, tekbiri ayakta tekmil edip, sonra rükûya gider ve imamın beli ile beraber olup, tesbih ederse, o rekate uymuş olur. Amma rükûya inerken, imamın beli doğrulsa, o rekate yetişmiş olmaz. (İslâm Ahlâkı s. 258)

Osman Ünlü hocanın Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...