Yetmiş istigfar

Sual: Yetmiş istigfar hemen namazın sonunda mı okunur? Fazileti nedir?
CEVAP
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Her namazdan sonra yetmiş istigfar okuyanın, işlediği günahlar affolur ve Cennetteki köşklerini görmeden dünyadan gitmez.) [Deylemi]
[Yani ölürken Cennetteki köşklerini görür.]

(Her namazdan sonra, üç kere, "Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa huv el hayyel-kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, bütün günahları affolur.)
[İbni Sünni]

Muhammed Masum hazretleri, bu üç istigfarın, namaz sonunda Allahümme entesselam... dan sonra, kalan 67 istigfarı da sadece Estagfirullah diyerek duadan sonra okuduğunu bildiriyor. (c.2, m.80)