Resulün sözü ne demek?

Sual: Bir ateist, “Siz Kur'ana Allah'ın sözü diyorsunuz, ama Kur’anda, Kur’anın Resulün sözü olduğu açıkça bildiriliyor. Hakka sûresinin 40. âyetinde, (Hiç şüphesiz ki bu Kur’an, çok şerefli bir Resulün sözüdür) deniyor. Kur'an doğru söylüyorsa, Kur'an Resulün sözüdür. Kur'an yanlış söylüyorsa zaten Kur'ana itibar edilmez” diyor. O âyette niye Kur'an Resulün sözüdür deniliyor?
CEVAP
İmam-ı Gazali hazretleri, (Bid’at ehli Kur'anı anlayamaz. Kur'an kalbdeki bir nurla anlaşılır. Bid’at ehlinin kalbinde bu nur olmaz) buyuruyor. Bid’at ehli anlamazsa, inkârcı ateist hiç anlamaz. Anlamadığı da, yukarıdaki ifadesinden anlaşılıyor. O âyetin devamındaki âyetlerde, (Kur'an, şair sözü de, kâhin sözü de değildir. O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir) buyuruluyor. (Hakka 41, 42, 43)

Daha sonraki âyetlerde de, Peygamberin ona ilave bir şey yapamayacağı bildiriliyor. (Hakka 44-46)

O âyet, tefsirlerde şöyle açıklanıyor:
(Kur'an, şerefli bir peygamberin Allah'tan getirdiği kelam-ı ilahidir.) [Hakka 40 - Beydavi]

Ateistler gibi, Selefiler de, Kur’andaki böyle ifadeleri anlayamıyorlar. O âyetten önceki veya sonraki âyetleri okumuyorlar veya okusalar da görmezlikten geliyorlar. Âyette kelime olarak ne yazıyorsa, anlamının o olduğunu söylüyorlar. Mesela, (Allah'ın eli var) diyorlar. (Anarşist, üç polisi öldürdü demek şirktir) diyerek şu dört âyeti delil gösteriyorlar:
(Dirilten de, öldüren de ancak Odur.) [Mümin 68]

(Dirilten ve öldüren, yalnız Odur.) [Yunus 56]

(Ölüm zamanında insanı, Allahü teâlâ öldürüyor.) [Zümer 42]

(Savaşta öldürülenleri siz değil, Allah öldürdü.) [Enfal 17]

İnsanları Azrail aleyhisselamın öldürdüğü bildiriliyor. Bir âyet-i kerime meali:
(Öldürmek için vekil yapılmış olan melek sizi öldürüyor.) [Secde 11]

Demek ki bu âyet-i kerime mecazdır. İnsanların birbirini öldürdüğü de bildiriliyor. İki âyet-i kerime meali şöyledir:
(Âdem aleyhisselamın oğlu, kardeşini öldürdü.) [Maide 30]
(Davud, Calut’u öldürdü.) [Bekara 251]

Son iki âyet-i kerimeye göre, (Anarşistler üç polisi öldürdü) demek şirk olmuyor. Selefiler, Kur'an-ı kerimdeki mecaz ve deyimleri gerçek manasında anlayınca böyle çıkmaza düşüyorlar. Yukarıdaki âyette ölüleri diriltenin Allahü teâlâ olduğu, şu âyette ise İsa aleyhisselamın ölüleri dirilttiği bildiriliyor:
(Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim.) [Âl-i İmran 49]

Selefiler bu inceliği anlamadıkları için, Müslümanları şirkle damgalıyorlar.

Ateist de, Kur'anı Resulün sözü olarak anlıyor. Hâlbuki orada, (Allah kelamı olan Kur'anı şerefli Peygamber size bildiriyor) denmek isteniyor. Ateistin bu inceliği anlaması elbette zordur. Anlayabilecek kapasitesi olsa, zaten ateist olmaz, bir karınca veya bir arpa tanesini yapmaktan âciz iken, şu muazzam kâinatın kendiliğinden var olduğunu söyleyerek yaratıcıyı inkâr etmezdi.