Merak ettiğiniz bütün dini konular

Daha Fazla Konu Göster
GÜNÜN SOHBETİ

 

Selem ile satış

Sual: Selem ile satış demek, satış bedelini (ücretini) peşin verip, satın alınacak malı daha sonra teslim almak mıdır?

Cevap: Selem ile satış, belli miktarda peşin semen (bedel, ücret) ile, malum zaman sonra, malum yerde, malum bir mebîi (satılan veya alınan mal) satın almak için sözleşmektir. Mebî, bâyi’ın (satıcı) deyni (hazır ve mevcut olmayan mal) olur. Mesela, şu evsafta, yüz kile buğdayı, filan vakit ve filan yerde bana teslim etmek üzere, elli liraya sana selem verdim deyip, bâyi de kabul ettim demekle veya on litre veya on kilo cevizi, selem olarak sana, şu kadar kuruşa sattım, deyip, müşteri de aldım demekle selem vâki olur. Semen hazır ise de, miktarı söylemek lazımdır. Selem, söz kesilirken ve malı teslim edinceye kadar geçen zaman içinde, çarşıda benzeri hep bulunan ve sıfatı yani iyilik ve aşağılık derecesi ve miktarı belli edilebilen, yani hacim (ölçek), vezin (tartı), metre ve sayı ile ölçülen ve tayin edilince taayyün eden (belli, belirtilen) malda sahih olur. Her deynde olduğu gibi, malın cinsi, yani ismi, sıfatı, miktarı bildirilerek selem olunur. Yani peşin para ile, veresiye satılır. Ölçü birimi, herkesçe bilinmelidir. Karpuz, bal kabağı, odun, balık, nar, ayva gibi irili ufaklı şeyler sayı ile selem yapılmaz. Vezin ve hacimle yapılır. İrili ufaklı olmayıp fiyatları çok farklı olmayan şeyler sayı ile ve hacim ile selem yapılır. Yumurta, ceviz gibi şeylerde çürük bulunması, sayı ile ölçmeğe zarar vermez. Etin, sabunun, toprak eşyanın ve kağıdın, kumaşın cinsi, nevi ve sıfatlarını bildirmek lâzımdır. İpek kumaşın vezni de bildirilmelidir. (Tam İlmihal s. 821)

 

Osman Ünlü hocanın Türkiye Gazetesi'nde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...

Videolar

Daha Fazla Video Göster