Bilmediğini bilmemek

Sual: Muteber bir kitapta okumuştum. Büyük bir zat, (En kötü kimse, bilmediğini bilmeyendir) buyuruyor. Bu sözün açıklaması nasıldır?
CEVAP
Bilmemek noksanlıktır, iyi değildir. Fakat bilmediğini bilmek fazilettir. Bilmediği için bilmediği işlere karışmaz, yani haddini bilir. Haddini bilip, üzerine lazım olmayan işlere karışmaz, (Ben bilmiyorum) der, hakkı teslim eder. Bilmediğinden dolayı ayıplanmaz.

Bilmediğini bilmemek ise, çok kötüdür. Her şeyi bildiğini zanneder. Her konuda söyleyecek sözü vardır. Bilmediği için, her işe burnunu sokar. Bilenleri tenkit eder, zülfüyâra dokunur da, farkında olmaz. Böyle kimselere, hem kel hem fodul denir. Suçu meydana çıksa da, sözü senetmiş gibi, (Bu benim görüşüm) der, özür dileyemez. Bu kötü huy da, kibirden kaynaklanmaktadır.