Mucize yok mu?

Sual: Ateist diyor ki: (Müslümanlar mucizeye inanır. Hâlbuki ne Kur’anda, ne de evrende bir mucize yoktur. Müslümanlar niye bu kadar saf?) Mucize nedir?
CEVAP
Mucize, peygamberlerin gösterdiği harika yani olağanüstü olaylardır. Mesela Musa aleyhisselamın asasının ejderha olması, İsa aleyhisselamın ölüleri diriltmesi, Muhammed aleyhisselamın mübarek parmağından suyun akması, bir ordu içtiği hâlde tükenmemesi gibi olaylardır. Ateistlere ve çok kişilere göre, mucize, hiç kimsenin yapamadığı olaylardır. Mucize, kelime olarak da, başkalarını âciz bırakan, kimsenin yapamadığı şey demektir. Bu mânada kâinatta mucize sayılamayacak kadar çoktur. Ateist göremiyorsa suç mucizenin midir? Kör Güneş’i görmüyorsa suç kimin?

Güneş, yıldızlar ve gezegenler Allah'ın birer mucizesi değil midir? Güneş’in yoktan yaratılması, asırlardır ışığının ve ısısının eksilmemesi mucize değilse nedir? Gezegenlerin birbirine çarpmadan dönmesi mucize değil midir? Güneş’ten koptuğu varsayılan Dünya’nın içindeki, soğuk sıcak sular, madenler, petrol, denizler ve bitkiler nasıl inkâr edilebilir? (Kendi kendine oldu) demek kadar büyük saçmalık olur mu?

Vücudumuzun birbirine uyumlu olarak yaratılan bütün organlarına bakalım. Hangi biri kendiliğinden olmuştur? Kalbimizi durmadan saat gibi çalıştıran kimdir?

Kuşların, balıkların, böceklerin, küçüğünden büyüğüne kadar karıncadan devesine kadar bütün hayvanların yaratılması bir mucize değil midir? Bunları insan yapabilir mi? Kimsenin yapamadığı şeyler mucize değil midir? Bu mucizeler nasıl inkâr edilebilir?

Sayısız bitkilerin, ağaçların, meyvelerin ve sebzelerin yaratılması birer mucize değil midir? Kim bir arpa tanesi yaratabilir? Ateist, bu kadar mucizeleri göremeyecek kadar kördür.

Bu yaratılanların hepsinden daha mükemmel olan ise, insanların yaratılmasıdır. Aklı olan, konuşan, düşünen, karar verebilen bir insanın yaratılması büyük bir mucize değil midir? Bütün bunlara rağmen ateistin, yaratıcıyı inkâr etmesi, her şeye tesadüf demesi akıldan, ilimden çok uzaktır. Allah'a karşı düşmanlıktan başka şey değildir.