Dantecilerin tanrısı

Sual: Tarımı bilmeyenin tarım hakkında konuşması mesela, (Kabak ağaçlarının budama zamanı geldi) demesi gibi, din cahili bir muhabir de, (Hac, bu yıl da, Kurban Bayramı’na denk geldi) demişti. Dini bilmeyenin de, din hakkında yazı yazması böyle gülünç oluyor. 13. yüzyılda yaşamış İtalyan şair ve yazar Dante’nin üç ciltlik İlahi Komedya kitabını önemli bir eser zannederek birkaç defa okuyan deist bir yazar, bu kitabın etkisinde kalarak saçma sapan şeyler yazmış. Özetle diyor ki:
(1- Tanrı konuşmaz.
2- Tanrı, kimin Cennete, kimin Cehenneme gideceğini söylemez.
3- Kimse de bunu bilmez.
4- Bazıları Cehenneme gönderme yetkisini kendinde görür.
5- İnsanlar yanlış iş yapınca tanrının canı acır.
6- Ömrünü tanrılara ibadetle geçiren papa, Cehenneme gitmez.
7- Gerçek Müslümanlar bu anlatılanları çok iyi bilirler.)
Bunlara İslâmiyet'e uygun bir cevap verilebilir mi?
CEVAP
Dinden haberi olmayanlar nedense, çok tanrıdan bahsediyorlar. Yer tanrısı, gök tanrısı, aşk tanrısı, laiklik tanrısı, zındıklık tanrısı... Bir de bunlar, tanrıça yani dişi tanrı diyorlar. Hristiyanların üç tanrısı var. Bu deistlerin sayılamayacak kadar erkek ve dişi tanrıları var. Çok tanrı olunca, çok iş yapılır sanıyorlar. Bir de tanrıyı âciz insana benzetiyorlar. İnsan, ne kadar kuvvetli olursa olsun bir şey yaratamaz ve ölmeye mahkûmdur. Bunların tanrı dedikleri ile Allah ayrıdır. Deistler Allah’ı tanrı sanıyorlar. Bu çok yanlıştır. Her şeye gücü yeten Allahü teâlânın hâşâ suçluları cezalandıracak gücü olmadığını sanıyorlar. Din denilince Dante’nin anladığı gibi safsataları din sanıyorlar. Onun saçmalarını okumayı meziyet olarak görüyorlar. Deist yazar, dinden bahsediyor, ama nedense Müslümanlıktan ve Kur’an-ı kerimden hiç bahsetmiyor. Ya İslamiyet’i bilmiyor veya hiç inanmıyor.

İslâmiyet'e göre, Müslümanlığa inanan herkes Cennete, inanmayanlar yani gayrimüslimlerin hepsi Cehenneme gider. Bunu Allah bizzat bildiriyor. Müslüman olmak için imanın altı şartına inanmak şarttır. Birine bile inanmayan Müslüman olamaz. Mesela meleklere inanmasa Müslüman olamaz. Meleklere inanır, ama onları kız olarak bilirse yine iman olmaz. Meleklerde erkeklik dişilik yoktur. Nurani varlıklardır. İmanın diğer şartlarını da Müslüman gibi bilmek gerekir.
Şimdi bildirilen saçmalara dinimize göre cevap verelim:

Allah konuşur:
1-
(Tanrı konuşmaz) diyor. Dante’nin tanrısı sessizmiş, yani o, putu tarif ediyor. Elbette putlar sessizdir, iyiye kötüye karışmaz. Ama Allahü teâlâ konuşuyor. Zati sıfatlarından biri (Kelam) sıfatıdır. Kur’an-ı kerim, kelam sıfatıdır. Allahü teâlâ, emirlerini yasaklarını Kur'an-ı kerimde açıkça bildirmiştir. Hazret-i Âdem’den beri gelen resullere de, kitaplar göndermiştir. (Allah, emir ve yasak göndermedi) demek bu kitapları inkâr etmek olur. Peygamberlere vahiy gönderdiğini ve onlarla konuştuğunu bilmeyen azdır.

Kâfirlerin Cehenneme gideceğini Allah bildiriyor:
2-
(Tanrı, kimin Cennete, kimin Cehenneme gideceğini söylemez) diyor. Kur’an-ı kerimde, kimin Cennete, kimin Cehenneme gideceğini açık olarak bildirmiştir. Deistlerin tanrısı elbette bir şey bildiremez. Ama Müslümanların Allah'ı birçok âyette bunu bildirmiştir. Mümin sûresinin 1-11. ve Mearic sûresinin 22-35. âyetlerinde Cennete gideceklerin vasıfları bildiriliyor. Birkaç âyet-i kerime meali:
(Kâfirlerin cami yapmaları ve diğer bütün iyi işleri, boşa gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar.) [Tevbe 17]

(Allah’a ve Resulüne karşı isyan edip sınırlarını [dinin hükümlerini] aşanı Allah ebedî kalacağı bir ateşe sokar.) [Nisa 14]

(Resule karşı gelip, müminlerin yolundan ayrılanı Cehenneme sokarız.) [Nisa 115]

(Allah, Meryem oğlu Mesîh’tir diyenler kâfir olmuştur. Allah, kendine ortak koşana Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir.) [Maide 72]

(Ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hristiyan] olsun, müşriklerden olsun, bütün kâfirler Cehenneme gidecektir.) [Beyyine 6]

Demek ki Müslüman olmayanların yani kâfirlerin hepsi Cehenneme gidecektir.

Müslümanların Cennete gideceğini Allah bildiriyor:
Kâfirlerin Cehenneme gideceğini bildiren çok âyet olduğu gibi, Müslümanların da Cennete gideceğini bildiren çok âyet vardır. Birkaçının meali:
(Rablerine karşı gelmekten sakınan Müslümanlar için, Allah tarafından bir ikram olarak, altlarından ırmaklar akan, ebedî olarak kalacakları cennetler vardır.) [Âl-i İmran 198]

(Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu, Cennete koyar.)
[Nisa 13]

(İman edip güzel işler yapanları, imanları sebebiyle Rableri nimet dolu cennetlere koyar.)
[Yunus 9]

Deist yazar, Dante’ye değil, Allah'a ve Onun resulü Muhammed aleyhisselama bir kulak verseydi bunları bilirdi. Peygamber efendimiz, (Cennete sadece Müslüman olan girer) buyuruyor. (Buhârî, Müslim)

3- Hristiyanlar ve Dante’nin deistleri, kimin Cennete kimin Cehenneme gideceğini bilmezse de, Müslümanlar, Kur’an-ı kerimden öğrendikleri için bilirler.

4- (Bazıları Cehenneme gönderme yetkisini kendinde görür) deniyor. Bazılarından kasıt Müslümanlar değildir. Çünkü her Müslüman bu yetkinin yalnız Allah'a mahsus olduğunu bilir. Eğer Dante’nin adamları kast ediliyorsa, onun da hiç önemi yoktur.

5- (İnsanlar yanlış iş yapınca tanrının canı acır) demek de yanlıştır. Tanrıdan kastı sessiz olan yani konuşamayan, bilmeyen put ise, putun canı yok ki acısın. Eğer Allah kastediliyorsa, Allah'ı insan şeklinde sanmak da yanlış olur. Böyle söylemenin küfür olduğu Kur’an-ı kerimde yazılıdır. Yani Allah, kendini yaratılmış bir varlık gibi görenlerin kâfir olduğunu bildiriyor.

6- (Ömrünü tanrılara ibadetle geçiren papa, Cehenneme gitmez) demek de yanlıştır. Cennete ve Cehenneme gitmenin şartlarını bunları yaratan Allah koymuştur. (Müslüman olmayan Cennete giremez) buyuruyor. Müslüman olmayan kâfirdir. Kâfirin de gideceği yer bellidir.

7- (Gerçek Müslümanlar bu anlatılanları çok iyi bilirler) deniyor. Yazının tamamından, Dantecinin kastettiği gerçek Müslüman, içki içen, namaz kılmayan, tesettüre inanmayan, papanın ve Hristiyanların Cennete gideceğini sanan kimse demektir. Böyle inananın, gerçek Müslüman değil, gerçek bir kâfir olduğunu Kur’an-ı kerim açıkça bildiriyor.