Suallere cevap

Sual: Türkiye Gazetesi’nde dînî suallere, kırk yılı aşkın, neden hep aynı kişi cevap veriyor? Başka bir sual cevap bölümü niye yok?
CEVAP
Bunu merhum Enver abimiz şöyle açıklamıştı:
(Hocamızın bildirdiğini aynen yazıp, kendinden bir şey ilave etmediği için bu görev ona verilmiştir. Başka biri olsaydı, kitaplara bakar, Hocamızın tercih etmediği bir kavli söyleyebilirdi. Hocamız onun önüne ışık tutuyor, o da, o ışık sayesinde eğriyi doğruyu görüyor, itikadı bozuk kimselerin hatalarını buluyor. Bu ışıktan mahrum insanlar ise, el yordamıyla, karanlıkta doğruyla yanlışı anlamaya çalışıyor. Önüne ışık tutulanla, karanlıkta hareket eden, körle gören gibidir, ikisi bir olmaz.)

İşte bu ışık sayesinde, sorulan suallere cevap verilmeye çalışılıyor.

Her konuda, muteber kitaplarda farklı kaviller var. Bir âlimin caiz dediğine, başka âlim mekruh, hattâ haram diyebiliyor. Bizim bunlar arasında bir tercih yapma yetkimiz yoktur. Biz, otuz yılı aşkın, merhum Hocamıza okuyuculardan gelen sualleri sorduk. Onların tercih edip bildirdiklerini naklettik.

Başka kitaplarda çok farklı kaviller var. Biz sadece Hocamızın verdiği kavli bildiriyoruz. Mesela, (İmam-ı a'zama göre, imam, “Rabbena lekel hamd” demez, İmameyn’e göre ise der) deniyor. Bunun birini tercih etme yetkimiz yoktur. Merhum Hocamıza sorduk. İmam-ı a'zamın kavliyle hareket etmemizi söylemişti. Bir genç, hem bize, hem de ilahiyatçı bir profesöre, (İmam, Rabbena lekel hamd der mi?) diye soruyor. O da, muteber kitaplardan birine bakarak (Der) diyor. Biz de (Dememeli) demiştik. O genç, (Niye böyle farklı cevap veriliyor?) diye bizi sorguya çekmişti.

İşte böyle farklı cevaplar çıkmaması için, tek bir yerden cevap verilmesi istendi. Eğer farklı kişiler cevap verirse, cevap başka muteber bir kitaptan alınsa bile, farklı kavil olabilir. Bu da yanlış anlamaya, hattâ fitneye yol açabilir.

Bu konuda bir toplantı yapılmıştı. Gazetemizde dînî konularda yazan bütün yazarların, kendilerine gelen sualleri dinimizislam.com sitesine yönlendirmesi, kendilerinin cevap vermemesi, varsa farklı cevapların da sitelerinden kaldırılması istendi. Toplantıya katılan Mehmet Said Arvas, Ramazan Ayvallı, Hasan Yavaş, Fahrettin Tacar, Ali Zeki Osmanağaoğlu, Ahmet Demirbaş, Abdüllatif Uyan ve Vehbi Tülek abiler, kendilerine gelen dînî sualleri zaten aynı yere sorduklarını belirttiler. Radyoda, kitaplarımıza uygun cevap veren Osman Ünlü abinin sitesi osman-unlu.com ile ramazanayvalli.net, huzurpinari.com ve hakikatkitabevi.com internet sitelerine gelen sualler de otomatik olarak bize havale ediliyor.

Mehmet Said Arvas abi, (Mehmet Ali Demirbaş abi, bana Şâfiî mezhebiyle ilgili sorular soruyor, ben de ona Hanefî mezhebiyle ilgili sorular soruyorum) demişti. Böyle istişare ile meseleler hâlledilip, neticede gazetede ve radyoda tek kaynaktan cevap veriliyor. Bu bakımdan birlik ve beraberliğin sağlanması ve kitaplara aykırı cevap verilmemesi için, başka kaynaklardan cevap verenlere itibar etmemelidir.