Hüsniye kitabı

Sual: Hüsniye nasıl bir kitaptır?
CEVAP
1958’de İstanbul'da Türkçe olarak basılmıştır. Bu kitabın, Murteza adındaki bir Yahudi tarafından Arapça olarak yazıldığı, Tuhfe kitabında bildirilmektedir. Romanın kahramanı, Harun-ür-reşidin sarayında yetişen Hüsniye isminde bir cariyedir. Cahil bir cariye, nasıl oluyorsa, zamanın âlimlerine taş çıkarttırıyor. Bu, Murteza adında bir acem Yahudisi tarafından, İran’da yazılıp, Farsça’dan Türkçe’ye çevrilmiştir. Âyet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere bozuk manalar vererek, olayları yanlış anlatarak, Eshab-ı kirama ve Ehl-i sünnet âlimlerine saldırmakta, acıklı hikayeler uydurarak, cahilleri aldatmaktadır.