Bone kullanmak

Sual: (Fransızlardan gelen ve takılınca eşarbın altından görülebilen boneyi kadınların kullanması caiz olmaz. Bonenin görülmesi, iç çamaşırın görülmesi gibidir) deniyor. Bunlar doğru mudur?
CEVAP
Hayır, doğru değildir. Bone, saçları toplamak ve dışarıdan görülmesine mani olmak için kullanılıyor. Bone takılmazsa eşarp kayar ve saç görülebilir. Bu bakımdan uygun bir örtüdür. Dikkati çekmemesi için bone dışarıdan görünmemeli.

Eşarbın veya bonenin gayrimüslimlerden gelmesinin hiçbir zararı olmaz. İbadetlere mahsus olmayan şeyleri kullanmak caizdir. Gösterişli ipek bir eşarbı Müslümanlar da imal etse kullanılması uygun olmaz. Gösterişsiz yani uygun olanı, gayrimüslim de imal etse, mahzuru olmaz.

Peygamber efendimizin papaz ayakkabısı ve Rum cübbesi giydiği, hadis-i şerifle bildirildi. (Mevahib, Tirmizi)

Bonenin görünmesi
Sual: (Eşarbın altından bonenin görülmesi günahtır) diyorlar. Neden günahtır?
CEVAP
Günah değildir. Bone, saçların görülmesine mâni olmak için kullanılıyor. Bone takılmazsa eşarp kayıp, saç görülebilir. Bu bakımdan eşarpla örtünenin, bone kullanması iyidir. Dikkati çekmemesi için, mümkün mertebe bone dışarıdan görünmemeli. Eğer eşarbın rengi ile bonenin rengi benzer olursa, görünse bile, daha az dikkati çeker. Mesela gri bone ile gri eşarp olursa, fazla dikkat çekmez.

Bone iç çamaşırı değildir
Sual:
Ehli sünnet âlimlerine zıt görüşleriyle tanınan biri, bir toplantımızda, (Bone iç çamaşırıdır. Başta görülmesi, iç çamaşırının görünmesi gibi haram olur) diyor. Ben de, mubahları kitapların yazmadığını, ama günah olan şeyleri yazdığını söyledim. (Bonenin başta görünmesinin günah olduğu hiçbir kitapta yazmaz) dedim. Kendi aklıyla kitaplarda olmayan bir şeyin günah olduğunu söylemek, harama helâl veya helâle haram demek gibi tehlikeli değil midir?
CEVAP
Elbette çok tehlikelidir. Bir hadis-i şerif:
(Hüküm vermekte, fetva söylemekte en cüretli kimse, Cehenneme girmeye en cüretli olandır.) [Dârimî]

Büyüklerimiz, (Cahil, cüretkâr [cesur] olur) buyuruyor. Yani, (Cahil, günah işlemekte cesur olur, korkmadan günah işler) demektir. Hâlbuki fetva vermekte öne atılmak, cesaret göstermek yanlıştır. Bir hadis-i şerif:
(Bilmeden fetva verene, yerdeki ve gökteki melekler lânet eder.) [İbni Lal, İbni Asâkir]

Bone iç çamaşırı değildir. Sökülen bluzumuzdan atletimiz veya pantolonumuzdan iç çamaşırımız biraz görülse, görünüş hoş olmuyor diye, haram mı işlemiş oluruz? Kitaplarda olmayan hükümler için haramdır demek veballi bir iştir.