Başarılı iletişim için

Sual: Herkesle başarılı bir iletişim kurmak için, ne yapmalı?
CEVAP
İslam ahlakına uymalı. Buna uymadan sağlanan iletişim, karşılıklı menfaate dayanır. Yani, hep almaya dayanır. Hâlbuki dinimiz alma değil, verme dinidir. Müslüman almak için değil, vermek için çırpınır. Menfaat [çıkar] üzerine yapılan iyilik yanlıştır, menfaat üzerine kurulan dostluk geçicidir, menfaat bitince dostluk da biter. Hatta menfaat olmazsa, dostluk hiç başlamaz. İslam ahlakı bilgileri ve İslam âlimlerinin tavsiyeleri, sitemizde geniş olarak vardır. Karşımızdakinin bizim gibi düşünmesini sağlamak için, İslam ahlakına uygun olarak, iletişim uzmanlarının bildirdikleri şu hususlara dikkat etmeli:
1- Söze iltifatla, dostça başlamalı.
2- Başkalarının görüşleri yanlış da olsa, yanlış dememeli.
3- Eğer yanılıyorsak, yanıldığımızı itiraf etmekten sakınmamalı.
4- Tartışmayı kazanmanın tek yolu, tartışmadan sakınmaktır.
5- Önce karşımızdakine, evet dedirtecek sorular yöneltmeli.
6- Konuşmanın çoğunu, karşımızdakinin yapmasına fırsat vermeli.
7- Kabul ettirmek istediğimiz düşüncenin, kendisine ait olduğunu sanmasını sağlamalı.
8- Her şeyi karşımızdakinin bakış açısından görmeli.
9- Karşımızdaki insanın düşüncelerine anlayış göstermeli.

Gücendirmemek ve kızdırmamak için de şunları yapmalı:
1-
Överek ve dürüstçe takdir ederek söze başlamalı.
2- Onun yanlışlarını dolaylı yoldan anlatmalı.
3- Onu eleştirmeden önce, kendi yanlışlarımızdan söz etmeli, (Biz böyle yapıyorduk; ama yanlış olduğunun sonra farkına vardık) demeli.
4- Doğrudan emir verme yerine, soru yöneltmeli. Mesela, (Beni biraz dinle) yerine, (Bir şey söylesem beni dinler misiniz) demeli.
5- Hiç kimsenin ayıbını yüzüne vurmamalı.
6- Muhatabımızdaki en küçük gelişmeyi, samimiyetle takdir etmeli.
7- Herkese iyi sıfatlar vermeli, onlar bu sıfatlara yaraşır olmaya çalışabilirler.

Aile hayatınızı daha mutlu kılmak için de, şunlara riayet etmeli:
1-
Dırdırdan, tartışmadan uzak durulmalı.
2- Eşinin huylarını değiştirmeye çalışmamalı, olduğu gibi kabul etmeli.
3- Hata bulmamalı, kusurunu söylememeli, tenkit etmemeli.
4- İyi işlerini dürüstçe takdir etmeli. Mesela yemeklerini beğendiğini söylemeli.
5- Benimle ilgilenmiyor demesine fırsat vermemeli, ilgilendiğini her fırsatta hissettirmeli, yanlış işlerinde de, saygılı ve nazik davranmalı.