Bahtiyardır Müslüman

Rabbine eder iman,
İnançlıdır Müslüman.
Cömerttir, eder ihsan,
Kazançlıdır Müslüman.

İlmihali öğrenir,
Kötülükten iğrenir,
Herkes ona imrenir,
Numunedir Müslüman.

Büyüklere hürmetkâr,
Rızkında kanaatkâr,
Dinimize hizmetkâr,
Şuurludur Müslüman.

Hakk'ın sevgili kulu,
Hem ümit hem korkulu,
Bulmuştur orta yolu,
Akıllıdır Müslüman.

Aklı fikri hizmettir,
Kötülüğe bir settir,
Sebeb-i saadettir,
Ganimettir Müslüman.

Haddi aşmaz, hudutlu,
Her işinde metotlu,
İki cihanda mutlu,
Huzurludur Müslüman.

Eder Hakk'a ibadet,
Bütün derdi âhiret,
Bekliyor onu Cennet,
Bahtiyardır Müslüman.