Olur bir gün

Gel aldanma bu dünyaya,
Sonu viran olur, bir gün.
Senin bu sürdüğün demler,
Elbet yalan olur, bir gün.

Mala, makama güvenme!
Sarılacaksın kefene,
O da çürür, düşer yere,
Yerle yeksan olur bir gün.

Halk mezarından kalkacak,
Kimi açık kimi çıplak,
Yalın ayak, başıkabak,
Herkes üryan olur bir gün.

Yağar kar gibi defterler,
Görünce onu titrerler,
Çok sıcaktır herkes terler,
Ulu divan olur bir gün.

Kiminin yüzü kararacak,
Kimi perişan olacak,
Dine uyan kimse ancak,
Şâd-ü handan olur bir gün.