Müşriklerle işbirliği

Sual: (Dünyadaki dinsizliği, şirki yok etmek için, Hristiyanlarla el ele, omuz omuza vermek şarttır) deniyor, Noelleri kutlanıyor. Kitapsız kâfirleri, kitaplı kâfir yapmak için çalışmak, Hristiyanlığa hizmet olmuyor mu?
CEVAP
Bugün dünyada, şirksiz [müşrik olmayan] Hristiyan yok gibidir. Müşrik olmayıp Ehl-i kitab olsalar da, yine hepsi kâfirdir. Bu kitaplı kâfirlere hizmet etmek, dinimize düşmanlık olur. Dinsiz Türkleri Hristiyan [Ehl-i kitab] yapınca elimize ne geçecektir? Ehl-i kitabın kendisi Cehennemliktir. Bir âyet-i kerime meali:
(Elbette, ehl-i kitap olsun, müşrik olsun, bütün kâfirler Cehennem ateşindedir. Orada ebedi kalırlar. Onlar yaratılmışların en kötüsü, en şerlileridir.) [Beyyine 6]

Şu hâlde yaratılmışların en kötüsü olan Ehl-i kitabla omuz omuza verip, diğer şerli olan müşrikleri Ehl-i kitab yapmak ne büyük gaflettir! Dinsizin Müslüman olma ihtimali vardır; ama Hristiyan olunca bu ihtimal çok zayıflar. Üstelik bugün omuz omuza verilmesi istenen Hristiyanların, büyük ekseriyeti müşriktir. Hristiyanlar, üç ilaha inanıp, (İsa’da ilahlık sıfatları var. Babası gibi, her dilediğini yaratır. Ebedi, ezeli olarak diridir) diyorlar. Bunun için, böyle bilenleri müşriktir. Böyle inanmaya şirk, böyle inanana da müşrik denir.

Din kitaplarında bildiriliyor ki: Bir Müslüman, müşrik olan bir kızla evlenemez, müşriklerin kestikleri hayvan leş olur, yenmez. Müşrik bir kadınla evlenen Müslüman kâfir olur. (Eşbah, Hadika)

Âyet-i kerimede bildirildiği gibi, insanların en kötüsü olan müşriklerle, Ehl-i kitabla işbirliği içinde olmak büyük gaflettir, hatta İslamiyet’e hıyanettir. Bu gafletten uyanmalıdır. Noel gibi gayr-i Müslimlerin bayramlarını kutlamanın küfür olduğu da din kitaplarında yazılıdır.

Müminin dostu kimdir?
Sual:
(İmanda ittifak halinde olduğumuz Yahudilerle Hristiyanlar, dinsizliğe karşı bizim dostumuzdur) deniyor. Gayrimüslimlerden dost olur mu?
CEVAP
Müminlerin dostlarının kimler olduğunu, Allahü teâlâ mealen şöyle bildiriyor:
(Sizin dostunuz ancak, Allah ve Resulüyle, namazlarını kılan, zekâtlarını veren ve Allah’ın emirlerine boyun eğen müminlerdir.) [Maide 55]

Hristiyanlar, başta Allah’ın Resulü Muhammed aleyhisselama inanmazlar, diğer emirlerine de zaten riayet etmezler. Riayet etseler bile Amentü’deki altı esasa inanmadıkça hiç kıymeti yoktur.

Misyonerlerle işbirliği yapmak
Sual: Bir ilahiyat öğrencisi, (İbrahimî dinlerle kardeş olmalı, çünkü âhir zamanda Hristiyanlık İslamiyet’le kol kola olacak, Hazret-i İsa’nın dini yeniden canlanacak, Hazret-i İsa da kıyamete yakın gelerek hakiki Hristiyanlığı yayacak. İşte bu hakiki Hristiyanlarla işbirliği yapmalıyız) diyor Bu öğrencinin maksadı ne olabilir?
CEVAP
Maksadını, niyetini kendisine sormalı. Biz bilemeyiz. Ama söyledikleri dinimize aykırıdır. Çünkü Hazret-i İsa geldiği zaman, nesh edilmiş, yürürlükten kaldırılmış olan hakiki İsevîliği değil, İslamiyet’i yayacaktır. İki hadis-i şerif:
(İsa, benim dinim [İslamiyet] üzerine gelir.) [İ. Ahmed]

(İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak [Hristiyanlığı kaldıracak], domuz etini ve İslam’a aykırı her şeyi yasaklayacaktır.) [Buhârî]

Görüldüğü gibi açıkça, (Haçı yani Hristiyanlığı kaldıracak) deniyor. Hakiki Hristiyanlıkta içki içmek gibi Müslümanlığa aykırı çok şey vardır. Hazret-i İsa, hâşâ İslâmiyet'e aykırı olan böyle şeyleri mi yayacaktır?

(İbrâhimî dinler) tâbiri de çok yanlıştır. Bunlar, tepki çekmemek için, (Hak dinler) diyemeyip, (İbrâhimî dinler) diyorlar. Hak dinler dememesinin sebebi şudur: Müslümanlar, Hak dinin de, İbrâhimî dinin de tek olduğunu, yani İslam dini olduğunu bilir. İki âyet-i kerime meali:
(İbrahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan’dı; o, Allah’ı bir tanıyan doğru bir Müslümandı.) [Âl-i İmran 67]

(Sen, onların dinine uymadıkça, Hristiyanlar ve Yahudiler senden hoşnut olmazlar. De ki “Doğru yol, ancak Allah’ın [bildirdiği İslamiyet] yoludur.”) [Bekara 120]

Demek ki, Hristiyanlar hoşnut ve memnun olup bu kitapları övüyorlarsa, bir maksatları var demektir. Müslüman olmayan herkes gayrimüslimdir yani kâfirdir. Kâfir, bize ne yardım edebilir? Onlarla işbirliğinin, ateistleri Hristiyan yapmanın Müslümanlığa ne faydası olur?

Ehl-i kitab olan Hristiyan ve Yahudiler, cehennemliktir. Bir âyet-i kerime meali:
(Ehl-i kitab [Yahudi ve Hristiyan] olsun, müşrik olsun bütün kâfirler, muhakkak Cehennemdedir, orada ebedî kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

Böyle ebedî cehennemlik olan kâfirlerle işbirliği yapmanın arkasındaki niyeti anlamaya çalışmalıdır.