Her biri, dağa benzer

Gitmek zordur oraya?
Menzil uzağa benzer.
Hileyle dolu dünya,
Çetin tuzağa benzer.

Hakk’a gönül bağlarım,
Irmak gibi çağlarım,
Durumuma ağlarım,
Bir ümit yoğa benzer.

Yunus, gurbete gitmiş,
Garipmiş, artık bitmiş,
Nice günahlar etmiş,
Her biri, dağa benzer.