Günahı dağa benzer

Azıksız çıkma yola!
Hedef uzağa benzer.
Aldanma bu dünyaya!
Gizli tuzağa benzer.

Yanlış yol tutmamalı,
Çamura batmamalı,
Haramı yutmamalı,
Günahı dağa benzer.

Hoca, su gibi çağla!
Özünü Hakk’a bağla!
Ağlarsan kendin ağla!
Vefakâr yoğa benzer.