Huzurludur Müslüman

Rabbine eder iman,
İnançlıdır Müslüman.
Cömerttir eder ihsan,
Kazançlıdır Müslüman.

İlmihali öğrenir,
Kötülükten iğrenir,
Herkes ona imrenir,
Numunedir Müslüman.

Büyüklere hürmetkâr,
Rızkında kanaatkâr,
Dinimize hizmetkâr,
Şuurludur Müslüman.

Hakk’ın sevgili kulu,
Ümitli hem korkulu,
Bulmuştur orta yolu,
Akıllıdır Müslüman.

Aklı fikri hizmettir,
Kötülüğe bir settir,
Sebeb-i saadettir,
Ganimettir Müslüman.

Haddi aşmaz, hudutlu,
Her işinde metotlu,
İki cihanda mutlu,
Huzurludur Müslüman.

Kul hakkına dikkat et!
Derdin olsun âhiret,
Mümini bekler Cennet,
Bahtiyardır Müslüman.