İşitenlere selam

Sual: Hadiste, kabirdeki ölülere, (Esselâmü aleyküm, yâ ehle dar-il kavm-il-mü'minîn! İnnâ inşâallahü an karibîn biküm lâhikûn) diye selam verilmesi emredildiğine göre, işitmeyen ölülere selam verilmesi niye emrediliyor? Niye (Biz de size kavuşacağız) diye, duymayanlara hitap ediliyor?
CEVAP
Elbette işitmeyene selam verilmez, onlara hitap edilmez. Demek ölüler işitiyor ki, onlara selam veriliyor ve hitap ediliyor. Resulullah efendimiz lüzumsuz iş yapar mı?

Bazı sapıklar da, (Şefaat ya Resulallah demek şirktir, çünkü ölü işitmez) diyorlar. Diriye işittiren Allahü teâlâ, ölüye işittiremez mi? Ruh ölmediğine ve işiten, ruh olduğuna göre, kâfir olsun, Müslüman olsun, her ruh işitir. Resulullah efendimiz, Bedir'de bir çukura gömülü ölmüş müşriklere, (Rabbinizin size vaat ettiğine kavuştunuz mu? Ben, Rabbimin söz verdiği zafere kavuştum) buyurunca, Hazret-i Ömer, ölülerin işittiği vesika hâline gelsin diye, (Ya Resulallah, leşlere mi söylüyorsun, onlar işitir mi?) dedi. Resulullah cevaben buyurdu ki: (Rabbimin hakkı için söylüyorum ki, siz beni onlardan daha iyi işitmezsiniz, ama onlar cevap veremezler.) [Buharî, Müslim]

İşitene selam verilir, işitenle konuşulur. Ölü işitmeseydi, Resulullah efendimizin, (Ölülerinize telkin verin!) buyurması hâşâ yersiz olurdu. Bir hadiste de buyuruluyor ki: (Ölü müminse, kabri genişletilir, kabri hoş kokularla doldurulur. Ölü kâfirse, demirden bir tokmakla başına vurulur.) [Buharî, Müslim]

Ölü, işitmeseydi, hissetmeseydi, müminin kabri güzelleştirilir, kâfirin kabri azapla doldurulur muydu? Bir âyet meali de şöyledir: (Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın!) [Âl-i İmran 169]

Kâfir ölülerinin ruhlarının da ölmediği ve işittiği, yukarıda bildirilmişti.