Kahrın da Hoş, Lütfun da...

Cefa ver, ister vefa,
Kahrın da hoş, lütfun da...
İster dert, ister deva!
Kahrın da hoş lütfun da...

Hoştur zatından gelen,
İster gül, ister diken,
Hırka olsun ya kefen,
Kahrın da hoş, lütfun da...

Hem ebedsin hem ezel,
Bilene kahrın güzel,
Bütün işlerin özel,
Kahrın da hoş, lütfun da...

Lütfuna hayran eyle!
Dünyayı zindan eyle!
Visal ya hicran eyle!
Kahrın da hoş, lütfun da...

Çektirsen de çok cefa,
Cefasız versen vefa,
Hepsi de, cana sefa,
Kahrın da hoş lütfun da...

Kış eylesen baharı,
Düşünmem kâr, zararı,
Her şey bana uyarı,
Kahrın da hoş, lütfun da…

Bu âşık sadık kuldur,
Ya ağlat yahut güldür!
Ya yaşat yahut öldür!
Kahrın da hoş, nurun da…

Affet şu ihtiyarı!
Olsun aşk bahtiyarı!
Cenneti ver, ya nârı,
Nârın da hoş, nurun da…

Yunus garip derviştir,
Bunlar uygun bir iştir,
Dense yerin ateştir,
Kahrın da hoş, lütfun da...