Papazların isyanı

Sual: Hristiyanlıkta Papaz niye evlenmez?
CEVAP
Papazların evlenmemesini de Allahü teâlâ emretmemiştir. Kendileri uydurmuştur. (Hadid 27)
Allahü teâlâ, papazların evlenmesini niçin yasaklasın? Bunu daha önceki rahiplerin uydurduğunu bilen papazlar, gayrimeşru yoldan bu işi beceriyorlar. AIDS’li papazlar az değildir. Papazların günahları affetme yetkisi de çok gariptir. Papazın günah çıkarma yetkisi olunca, ne diye günah işlemekten çekinsin? Kısacası Hristiyanlık hurafelerle doludur.

Basında yer alan bir haber:

Papazların isyanı
NEW YORK- Rahiplerin cinsel taciz ve çocuklara tecavüz eylemleri sebebiyle Katolik dünyası tarihinin en derin sosyal krizini yaşıyor. Aynı inancı paylaşan yaklaşık bir milyarlık Katolik dünyasının kalbi olan Vatikan’da çok itibarlı olarak kabul edilen iki rahibin sapıklıkla suçlanarak Papa tarafından görevden alınmasından sonra 60 milyon mensubu bulunan Amerikan Katolik Kilisesi’nde de sorgulama dönemi başladı. Yaşanan skandala değinen Time dergisi son sayısında, “Kilise Kurtarabilir mi?” başlığıyla konuyu kapaktan verirken, Katolik Kilisesi’nin devamlı taban kaybettiği belirtildi. Habere göre son yirmi yıl içinde tacize uğrayanlara bir milyar dolara yakın tazminat ödendiği de ortaya çıktı. Bunu çözmek için Amerika’nın önde gelen rahipleri, bu kuralın değiştirilerek, evlilik müessesinin rahipler için de olmasının şart olduğunu ileri sürdüler.

Amerika’nın tanınmış rahiplerinden Frank Mccourt, bu konuda “Evlenme yasağı insan doğasına aykırı, papazları günaha teşvik eden bu kural kaldırılmalı. Kilise kendi bindiği dalı kesiyor” diye konuştu. Florida Eyaleti’nin gözde kesimlerinden Palm Beach’te saygın bir din adamı olarak tanınan, 65 yaşındaki rahip Joseph Keith Symons sübyancı olduğunu itiraf etti ve görevinden istifa etti. Kimliği gizlenen bir erkeğin geçen ay Symons’u suçlamasının ardından sübyancı rahip suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. İspanya’yı karıştıran eşcinsel rahip olayı da, daha önce İtalya’da yaşanmış ve kitap olarak da yayınlanmıştı. Eşcinsel Bir Rahibin İtirafları “Türkçe’ye de çevrilerek 2001 yılının Ekim ayında yayınlandı. Kitap Katolik dünyasında tartışma başlattı.

Vatikan’ı sarsan skandal
Polonyalı Başpiskopos Juliusz Paetz, genç rahip adaylarıyla sapık ilişkide bulunduğuna dair suçlamalarının ardından önceki gün istifasını Vatikan’a sunmak zorunda kaldı. Katolik kilisesini temellerinden sarsan skandal sonrası rahibin istifasını kabul etmek zorunda kalan Papa John Paul de yaşanan olayları utanç verici olarak nitelendirdi. Poznan’da görev yapan 67 yaşındaki Başpiskopos’un, papaz okullarındaki genç papaz adaylarının odalarına gece gizlice girdiği ve sapık ilişkide bulunduğu iddia ediliyordu. Polonya’da yayınlanan bir çok gazetede yer alan habere göre, Poznan’daki rahipler Başpiskopos Paetz’in sapık ilişkisinden uzun süredir haberdar idiler ve bunu Vatikan’a haber verdiler. Vatikan uzun bir süre geçtikten sonra Kasım ayında, bir soruşturma ekibi gönderdi. (Türkiye, 29.3.2002)

Papazların evlenmesi
Sual:
Okuduğum dînî bir kitapta, (Allah, Hristiyan papazlarına evlenmeyi yasak etmemiştir) deniyor. Tevrat’ta ve İncil’de böyle bir şeyin olmadığı, papazların bu kuralı kendilerinin koyduğu, fakat kendi koydukları kurala uymadıkları da yazılıydı. Kitaplarında böyle bir kural yoksa, niye evlenmeyip de rezillik yapıyorlar? Bu olaydan sonra, hatırıma şöyle bir şey geldi: Demokrasiyi kuranların, hattâ çok sıkı demokrat olduğunu söyleyenlerin de, demokrasiye uymadıkları tarihte çok görülmüştür. İnsan kendi koyduğu kurala niye uymaz ki?
CEVAP
Evet, Tevrat’ta ve İncil’de, (Papazlar evlenemez) diye bir şey yoktur. Bozuk incillerde bile böyle bir şey yazmıyor. Hristiyan mezheplerin hepsinde bu yasak yok. İncillerde olsaydı onlar da uyardı. Ruhbanlığın, papazların evlenmesinin yasak olmasını, Allah'ın emretmediği, Kur’an-ı kerimde de bildiriliyor. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Sonra bunların izinden peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik, ona İncil’i verdik; ona uyanların kalblerine şefkat ve merhamet vermiştik. Onların uydurdukları ruhbanlığı [evlenmemek gibi bazı âdetleri] biz emretmedik. Kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. [Üç tanrı inancı gibi küfür şeyler çıkardılar.] Biz de, onlardan iman edenlere mükâfatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmıştı.) [Hadid 27]

Ortodoksluk’ta, keşiş, piskopos ve patrikler evlenemez, fakat papazlar evlenebilir.

Katoliklik’te papazlar da evlenemez. Katoliklere, göre ergenlik çağına giren bir kimse yılda bir günah çıkartmalıdır. Rahipler evlenemez, rahip olmayanlardan da evlenenler boşanamaz. Boşandıktan sonra evlenme zina sayılır.

Protestanlık, Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik kilisesine ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen reform hareketinin sonucunda doğmuştur. Protestanlar kemikleşmiş ve tabu sayılan kuralları protesto ettikleri için, tepki gösteren, protesto eden anlamında Protestan adını almışlardır. Papazlara ihtiyaç duymadan İncil'i okuyabildikleri için Protestanlığa İncil kilisesi de denilmiştir. İslâmiyet'e düşmanlıklarında çok ileri giden Protestanların, diğer Hristiyan mezheplerinden bazı farklılıkları vardır. Bunların Katolik ve Ortodokslar gibi ruhânî liderleri yoktur. Bu bakımdan bizdeki mezhepsizlere, Vehhabilere benzer yönleri vardır. Kiliselerinde resim, heykel ve tasvir bulunmaz. Protestan rahipler evlenebilir. Bunlar, papazların günah çıkarma safsatasına inanmazlar. Hristiyanlıkta azizlerin olduğunu kabul etmezler. Üç ilahı reddedenleri de vardır.

Evet, (Demokratım) diyen de, demokrasiye inanmıyor. Hem (Demokraside halkın oyu esastır) der, hem de, halk kendisine oy vermeyince, (Bu halk cahil, bu halk aptal. Sandık her şey değil) der. Kuralı sen koymadın mı? Niye koyduğun kuralı beğenmiyorsun? Onun için bu sahte demokratlar, millî iradeye düşman olurlar ve hep dikta rejimini isterler. (Dînüküm dinârüküm) sözü gereğince, bunların dinleri paradır, menfaattir. Menfaatleri kesilince düşmanlıkları artıyor.

Bir de, demokrasilerde, düşünce özgürlüğü gibi, inanç özgürlüğü de olduğu için, İslamiyet daha çok yayılabiliyor. İslamiyet’in yayılmasına tahammül edemedikleri için demokrasiyi askıya almak, meşru iktidarları devirmek istiyorlar. Müslümanlar böyle oyunlara gelmemelidir.