Bilmezmiş

Rabbimiz anılmazsa,
Aşkıyla yanılmazsa,
Pürüzler yonulmazsa,
Kalb temiz olmaz imiş.

Sözlerinde durmayan,
Benliğini kırmayan,
Bir mürşide varmayan,
Doğruyu bulmaz imiş.

Gece gafletle yatan,
Hakkı bâtıla katan,
Büyüklere taş atan,
Hep ağlar, gülmez imiş.

Helâl yemişse dişi,
Dine uygunsa işi,
Velîyi bilen kişi,
Yabanda kalmaz imiş.

Hak rızasını güden,
Yolunda doğru giden,
Nefsiyle cihad eden,
Güçlükten yılmaz imiş.

Hoca, boyun bükmeyen,
Gözünden yaş dökmeyen,
Hiç sıkıntı çekmeyen,
Dost kadri bilmez imiş.