Vakıf ve vakıf malı

Sual: Dükkânım daha önce vakfa aitmiş. Vakıf alınıp satılmadığına göre, kazancım helâl midir?
CEVAP
Vakıf statüsündeki vakıf, alınıp satılmaz ve mülk olarak kullanılmaz, fakat sizinkinin sadece adı vakıftır. Bugünkü vakıfların durumu değişiktir. Bugün çeşitli vakıflar kurulmuştur. Bunlar yardım teşkilatı olup, dinimizin hibe ahkâmına tabidir. Yani bunlar yardım yerleridir, vakıf değildir. Vakıf malı, vakfeden kimsenin koyduğu şartlara göre idare edilir. Dernekler, yardım teşkilatları ise, başkanlarının emirlerine göre iş görür. Buradaki paralar hibe edenlerden çıkmıştır. Orayı idare edenler, bu paraları çeşitli hayır işlerine sarf edebilirler.

Bunların isminin vakıf olması, dinimizin vakıf hükmüne dâhil edilmesine sebep olmaz. Mesela, melekler yiyip içmez, fakat bir kadının ismi Melek ise, bu da yiyip içmeyecek denmez. Siz dükkânınızı gaspetmediniz. Hak sahibisiniz. Müstahak olarak kullanmanızda dinen bir mahzuru olmadığı İslâm Ahlâkı kitabında yazılıdır.

Vakıf malını satmak
Sual:
Vakıflar Genel Müdürlüğünce satılan dükkân veya arazi gibi vakıf mallarını satın almak caiz midir?
CEVAP
Caizdir, çünkü vakıflıktan çıkarılmıştır.

Sual: Vakıf olarak yapılmış bir bina, eskimiş ve kullanılamaz duruma gelmiş ise, bu binanın malzemelerini başka yerde kullanmanın mahzuru olur mu?
Cevap:
Vakıf olarak yapılan cami, bina harap olunca, işe yaramayan parçaları satılıp, kendi tamirine, tamiri mümkün değilse, yakın bulunan bir vakıf binanın tamirine, onun ihtiyacına sarf edilir. Başka bir yere sarf edilemez.