Merak ettiğiniz bütün dini konular

Daha Fazla Konu Göster
GÜNÜN SOHBETİ

Nafile hacca gitmek

Sual: Nafile hac veya ömre de şartlara tam riayet edilemezse sevab mı olur günah mı olur?

Cevap: (Nafile ibadet) demek, farz veya sünnet olmayıp da, kendi arzusu ile yapılan ibadet demektir. Nafile ibadetin sevabı, farz ibadetin sevabı yanında, bir derya yanındaki bir damla su kadar azdır. İslâm âlimleri, Mekke’ye uzak memleketlerde olanların tekrar hacca gitmelerine izin vermemişlerdir. Abdüllah Dehlevî “kuddise sirruh” altmışüçüncü mektupta buyuruyor ki, (Hac yolunda, ekseriya, ibadetler tam yapılamaz. Bunun için, imâm-ı Rabbânî “rahmetullahi aleyh”, 123 ve 124. cü mektuplarında, ömreye ve nafile hacca gitmekten razı olmadığını bildirdi.) Bir farzın yapılmasına, kadınların örtünmelerine mâni olan nafile hac, haram olur. Böyle nafile hacca gitmek, sevab değil, günâh olur. Ömreye gitmek de böyledir.

Zekâtı, nisaba mâlik olduktan bir hicrî sene sonra, vermek farz olur. Zekât vermek farz olduğu bu zaman, herkes için başkadır. Bu zaman hac zamanından evvel ise, mâlın, paranın hepsi için zekât verilip, geri kalan para ile hacca gidilir. Zekât vermek zamanı, hac zamanına rastlarsa, önce hacca gidilir. Hacdan sonra, elde kalan paranın zekâtı verilir. (İslâm Âhlâkı s. 308)

 

Osman Ünlü hocanın Türkiye Gazetesi'nde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...

Videolar

Daha Fazla Video Göster