Merak ettiğiniz bütün dini konular

Daha Fazla Konu Göster
GÜNÜN SOHBETİ

Fen yobazları

Sual: Fen yobazı diye kimlere denir?

Cevap: Yobazların bir kısmı, elinde üniversite diploması bulunan, fen adamı olarak ortaya çıkan (Fen yobazları)dır. Fen yobazları, gençlerin imanlarını bozmak, bunları dinden, İslamiyyetten ayırmak için, uydurdukları şeyleri fen bilgisi, tıp bilgisi, ilericilik olarak anlatır ve yazarlar. Din kitapları bu fen bilgilerine uymadığı için yanlıştır, bu bozuk kitaplara inanmak, bunların gösterdiği yolda yaşamak gericiliktir derler. Din yobazları, din bilgilerini değiştirdikleri gibi, fen yobazları, fen bilgilerini değiştirerek İslâmiyete saldırmaktadırlar. İslâmiyeti iyi bilen ve üniversitede iyi yetişmiş olan akıllı bir kimse, bunların sözlerinin ilme, fenne uymadığını, fen ve din cahili olduklarını hemen anlar ise de, gençler, talebeler, bunların etiketlerine aldanarak, yalanlarına inanır, felâkete sürüklenirler. Böylece İslâm topluluğunu parçalarlar. Fen yobazları üzerinde, (Se’âdet-i ebediyye) kitabında geniş bilgi verilmiştir.

Yobazların hepsi de, İslâm memleketlerine ve tertemiz İslâm dinine çok zararlı olmuş ve olmaktadırlar. İslâmiyeti içerden yıkmağa çalışan böyle münafıklar, zındıklar şimdi de vardır. Allahü teâlâya şükürler olsun ki, eski güç ve kuvvetlerinden çok şey kaybetmişlerdir. Bugün İslâm âlemi, Allahü teâlânın emrettiği gibi fennin bütün inceliklerini öğrenmeğe çalışmakta ve ancak bu sayede Batının fen ve teknolojisine ulaşılacağını bilmektedir. Ne yazık ki, Orta çağda ilim ve fende en önde olan Müslümanlar, İslâmiyete karşı olanların hilelerine aldandıklarından ve İslâm dininin emirlerini ihmâl ettiklerinden, son zamanlarda bu hususlarda geri kalmışlardır.

Demek oluyor ki, İslâm dini her hususta kusursuz ve bugün içerisine girmekte olduğumuz yirmibirinci asrın şartlarına tamamen uygun bir dindir. İlmi, fenni ve adâleti emir eder, miskinliği men’ eder ve Avrupa’nın ancak ondokuzuncu asırdan itibaren tesis etmeğe başladığı sosyal nizamın kurucusu ve koruyucusudur. Müslüman kardeşlerimiz ve Müslümanlığı merak eden diğer din salikleri, İslâm dini ile Sosyal Nizam arasındaki münasebetleri (Se’âdet-i Ebediyye) kitabında bulacaklardır. Onlara bu kitabı okumalarını tavsiye ederiz. (Herkese Lâzım Olan İman s. 127)

 

Osman Ünlü Hocanın Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...

Videolar

Daha Fazla Video Göster