Merak ettiğiniz bütün dini konular

Daha Fazla Konu Göster
GÜNÜN SOHBETİ

 

Zekât verilecek kimseler

Sual: Zekât kimlere verilir? Müslüman olmayana zekât verilir mi?

Cevap: Zekât, yalnız aşağıda yazılı, yedi sınıfta bulunan Müslümanlara verilir. Sekizinci sınıf, (Müellefet-ül-kulûb) idi. Yani, azılı kâfirlerin şerlerini def etmek için bunlara zekât verilirdi. Ebû Bekr “radıyallahü anh” zamanında buna lüzum kalmadı.

1- (Fakir): Nafakasından fazla, fakat nisap miktarından az malı olana fakir denir. Maaşı kaç lira olursa olsun, evini idarede güçlük çeken her fakir memur, imanı var ise, zekât alabilir ve kurban kesmesi, fıtra vermesi lâzım olmaz.

2- (Miskin): Bir günlük nafakasından fazla bir şeyi olmayan Müslümana miskin denir. Müslüman olmayana zekât vermek caiz değildir.

3- (Âmil): Yani saime hayvanların ve toprak mahsullerinin zekâtlarını toplayan (Sâî) ile, şehir dışında durup rastladığı tüccardan ticaret malı zekâtını toplayan (Âşir), zengin dahi olsalar, işleri karşılığı zekât verilir.

4- (Mükateb): Yani efendisinden kendisini satın alıp, borcunu ödeyince, azad olacak köle.

5- (Münkatı): Cihad ve hac yolunda olup, muhtaç kalanlar. (Dürr-ül-muhtâr)da diyor ki, din bilgilerini öğrenmekte ve öğretmekte olanlar da, zengin olsalar bile, çalışıp kazanmağa vakitleri olmadığı için zekât alabilirler. İbni Âbidîn bunu açıklarken buyuruyor ki, (Câmi-ul-fetâvâ)da bildirilen hadîs-i şerifte, (İlim öğrenmekte olanın kırk yıllık nafakası olsa da, buna zekât vermek caizdir) buyuruldu.

6- (Medyun): Borcu olan ve ödeyemeyen Müslümanlar.

7- (İbnüs-sebîl): Kendi memleketinde zengin ise de, bulunduğu yerde yanında mal kalmamış olan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan.

Bunların hepsine veya birine vermelidir. (Tam İlmihâl s. 307)

 

Osman Ünlü hocanın Türkiye Gazetesi'nde bugün yayımlanan makalesi için tıklayınız...

Videolar

Daha Fazla Video Göster