Farz ile haram çakışınca

Sual: Hacda tavaf ederken çok kalabalık oluyor, kadın erkek birbirine dokunuyor. “Zaruret olduğu için haram olmaz” deniyor. Doğru mudur?
CEVAP
Farz ile haram çakışınca, yani farzı eda ederken haram işlemek mecburiyeti olunca, haram işlememek için farzı tehir etmek lazımdır. Mesela, zengin olan bir kadının hacca gitmesi farzdır. Hacca yalnız gitmesi ise haramdır. Mahremi bulunmadığı müddetçe, haram işleyerek yalnız başına hacca gidemez.
Bunun gibi farz olan tavafı yapabilmek için erkeklere dokunarak, haram işleyerek tavaf yapamaz. Kalabalık olmadığı zamanlarda tavaf eder.

Sual: Erkeklere dokunmak, haram olduğu için, haram işleyerek farz yapılmayacağına göre, kadınların hac farzını terk etmeleri mi gerekir?
CEVAP
Haram işleyerek farz yapılmaz demek, farzı haram işlemeden yapmalı demektir. Yoksa farzı terk etmeli demek değildir. Eğer kadınlar, haram işlemeden hac yapma imkânı bulamazsa, (Ben hacca gitmeden ölürsem, yerime vekil gönderin) diye vasiyet etmelidir.