Hürmet-i müsahere nedir

Hurmet-i musâhere
Sual:
Hurmet-i musâhere ne demektir ve bunun neticesinde ne olur?
CEVAP
Herhangi bir kadın ile zinâ etmek veyâ o kadının herhangi bir yerine şehvet ile dokunmak, unutarak veyâ yanılarak bile tutsa, hanefî ve hanbelî mezhebinde Hurmet-i musâhereye sebeb olur. Yanî, o kadının nesep ve süt ile olan anası ve kızları ile o erkeğin evlenmesi, kızın da, oğlanın oğlu ve babası ile evlenmesi ebedî harâm olur.

Şehvet ile dokunmak
Sual:
Hurmet-i musâhere sadece şehvet ile dokununca mı meydana gelir?
CEVAP
Evet, erkek veya kız veya kadın, şehvetle dokunurlarsa, hurmet-i musâhere olur. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı genç kızların, kadınların, kendilerinden emîn olsalar da, yabancı erkeklere dokunmaları câiz değildir. Çünkü şehvet ile dokunurlarsa, hurmet-i musâhere hâsıl olur. Kızın ve ihtiyârların şehveti, kalbinin meyil etmesi demektir. Şehvete sebep olmıyacak derecede ihtiyâr kadınla müsâfeha etmek, tokalaşmak ve elini öpmek, kendinden emîn olana câiz ise de, yapmamak dahâ iyidir.

Halvet etmekle veya önünden başka yerine şehvetle bakmakla, hurmet-i musâhere hâsıl olmaz.

Hurmet-i musâherenin gerçekleşebilmesi için, her iki tarafın buluğa ermiş olması şart değildir. Buluğa ermemiş olanın, iri yapılı gösterişli olması buluğ gibidir.

Elbise üzerinde iken
Sual:
Elbise üzerinde iken dokunmak suretiyle hurmet-i musâhere olur mu?
CEVAP
Derinin rengi ve sıcaklığı hissedilecek derecede ince olmayan elbiseye dokununca olmaz.

Şafii mezhebini taklid
Sual:
Hurmet-i musâhere sebebiyle, yeniden Şafii mezhebine göre nikahlanan kimse, bu mezhebe mi geçer yoksa nikah ve talakta mı taklid eder?
CEVAP
Sadece nikah ve talakta kâfidir.