Mukim ve seferi

Sual: Bir arkadaş, (İnsan dünyada mukim değil, seferidir) diye bir mesaj göndermiş. Mukim ve seferi ne demektir?
CEVAP
Bu söz, söyleyen kişiye göre değişir. Büyük bir zat söylemişse, tevil edilir. Dünyanın geçiciliğini, asıl yaşanılacak yerin âhiret olduğunu belirtmek için söylendiği anlaşılır. Mukim, ikamet eden, oturan, bir yerde geçici veya temelli kalan kimse demektir. Seferi olmak misafir olmak demektir. İkamet ettiği yerden 15 günden az kalmak için gittiği yerde seferi olur. Dînî tâbir olarak buna misafir deniyor. 15 günden fazla kalacaksa artık misafir olmaz, orada mukim olur. Temelli kalınan yere vatan-ı asli denir. Dünya vatan-ı asli değil, Âhiret vatan-ı aslidir. Dînî tâbire uygun olarak şöyle denebilir:
(Dünya vatan-ı asli değildir. İnsan vatan-ı ikamette misafir olarak kalmaktadır.)

Misafir de er geç, kendi vatanına dönecektir. Misafirin, gittiği yerlere, sonsuz kalacakmış gibi ev yaptırması yadırganır. İnsan da, dünyada misafirdir. Misafirin orada ebedî kalacak gibi, davranması elbette uygun olmaz. Sonsuz olan Âhiret hayatı için hazırlık yapması lazımdır.