İçki zinadan kötüdür

Sual: İçkinin, zinadan kötü olduğunu bildiren bir hadis söyleniyor. Acaba yanlış mı yazılmış? Doğrusu, zina, içkiden kötü değil mi?
CEVAP
Zina, içkiden kötü görünse de, bazı durumlarda, içkinin zinadan daha kötü olduğu görülür. Birkaç hadis-i şerif:
(İçki içenin hayâ perdesi yırtılır, şeytan ona yoldaş olur, her kötülüğe sevk eder ve her iyilikten alıkoyar.) [Taberânî]

(Kötülüklerin hepsi kilitli bir yerdedir. Bu yerin anahtarı içkidir. İçki içen, o kapıyı açıp içine düşer.) [Abdür-rezzak]

(Kötülüklerin hepsi bir yere toplanmıştır. Bu yerin anahtarı içki, kilidi zinadır.) [İslam Ahlakı] (Kilit anahtarla açılır. Yani içki içen zina edebilir.)

(Zâlim bir kral, bir adamı tutup “İçki, katillik zina ve domuz eti yemekten birini seç, yoksa seni öldüreceğim” der. Adam içkiyi seçer. Onu içince de, diğerlerinin hepsini yapar.) [Taberânî, Hâkim]

(Eski zamanlarda bir âbid, bir kenarda ibadet ederken, kötü bir kadın, hizmetçi gönderip, âbid'e bir şahitlik için çağırıldığını söyler. Âbid gider. İçeriye girince, güzel bir kadın görür. Kadın, “Ya bu çocuğu öldür, ya benimle zina et veya şu şarabı iç! Bunlardan birini yapmazsan seni el âleme rezil ederim” der. Âbid, diğerlerine göre daha hafif görerek şaraba razı olur. İçip sarhoş olunca, kadınla zina eder, çocuğu da öldürür.) [İbni Hibban]

Yukarıdaki hadis-i şerife benzer bir olay da şöyledir:
Şeytan, bir âbid'e keramet ehli bir şeyh gibi görünür. Âbid, şeytana bu dereceye nasıl ulaştığını sorar. Şeytan da, (Büyük bir günah işledim, tevbe ettim, Allah da beni bu makama yükseltti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eder) der. (Ben de bu makama yükselebilir miyim?) diye sorar. Şeytan da, (Elbette) diyerek üç alternatif ortaya koyar: 1- Cinayet, 2- Zina, 3- Şarap.

Âbid, ilk ikisini kabul etmez. Şarabı hafif görüp içer, bir süre sonra sarhoş olur. Şeytan, kötü bir kadını onun yanına getirir. Âbid, kadınla zina eder. Şeytan, hemen kadının kardeşine haber verir. Kardeşi, zina hâlinde gördüğü sarhoşu döverken, âbid, onu bıçaklar ve kardeşi ölür. Âbid, hafif gördüğü şarap yüzünden hem zâni, hem de katil olur.

İnsan, sarhoş olunca, başka günahları işleyebilir. Bir hadis-i şerif:
(Şarap içmek, günahların en büyüğü, her kötülüğün başıdır. Şarap içen, namaz kılmaz, anasıyla, halasıyla veya teyzesiyle zina edebilir.) [Zevacir, Künuz-üd-dekaık]

İçkinin zinadan daha tehlikeli olduğunu yukarıdaki hadis-i şerifler ve yaşanan olaylar göstermiştir.