Beytullah

Beyt, ev; Beytullah, Allah’ın evi demektir. Kâbe’ye "Beytullah" dendiği gibi, cami ve mescide de "Beytullah" denir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Yeryüzünde Allah’ın evleri, mescidlerdir. Oraya gelene Allahü teâlâ ikramda bulunur.) [Taberani]

(Mescidler Allah’ın evleridir. Oraya gelen müminler de Allah’ın birer ziyaretçisidir. Allahü teâlâ da ziyaretçisine ikram eder.)
[Hakim]

(Camiler, Allah’ın evleridir. Allahü teâlâ, camiye devam edenlerin, beden ve ruhlarının rahatını ve Sırattan geçip Cennete girmelerini tekeffül etmiştir.)
[Beyheki] [Tekeffül, kefil olmak, birinin işlerini üzerine almak demektir.]

Beytullah, yani Allah’ın evi demek, Allah’a ibadet edilen, namaz kılınan yer demektir. Allah mekandan münezzehtir. Beytullah demekle Allahü teâlâya mekan ittihaz edilmiş olmaz. Allah mekandan münezzehtir.

Allah’ın evi
Sual:
Beytullah, Kâbe demek değil midir? Mabetlere Beytullah denir mi?
CEVAP
Beytullah,
Allah’ın evi demektir. Mabede de, camiye de, mescide de, Beytullah denir.
Mabet,
ibadet edilen yer demektir.
Cami, toplanılan, toplanılıp ibadet edilen yer anlamındadır.
Mescid, Allahü teâlâya secde edilen, ibadet edilen yer demektir.