Ebu ne demektir?

Sual: Ebu Cehil, Ebu Turab gibi tâbirler var. Burada Ebu ne anlama geliyor?
CEVAP
Arapçada (Ebu) baba demekse de, deyimlerde farklı mânâlara geliyor. Baba kelimesi, Türkçede bile deyim olarak kullanılınca, başka mânâlara gelmektedir. Birkaç örnek verelim:
Baba: Hürmet için yaşlı kimselere denir.

Baba adam: İnsanlara iyilik eden, onları himayesine alanlara söylenir.

Fakir babası: Fakirleri görüp gözeten kimselere denir.

Bektaşi babası: Bektaşilerin büyük bildikleri kimseye denir.

Mafya babası: Çetelerin elebaşlarına denir.

Para babası: Parası çok olana denir.

Demek ki buralardaki baba, bildiğimiz baba anlamında kullanılmıyor.

Arapçada da (Ebu) kelimesi, bir isimle veya sıfatla gelince, babadan başka mânâya geliyor. Birkaç örnek verelim:
Ebu Hüreyre: Kedi veya kedicik babası demekse de, deyim olarak kediyi seven, kedilere bakıp gözeten, onlara şefkat gösteren kimse demektir.

Ebu Cehil: Cahilin babası demek değildir. Zır cahil, cahilin daniskası, kara cahil demektir.

Ebu Turab: Toprak babası demekse de, deyim olarak, toprakla haşır neşir olan, eli yüzü topraklı, toprağa yüz sürmeyi, secde etmeyi seven gibi anlamları var.

Ebu Hanife: Hanife’nin babası demek değildir. Hanife diye bir kızı da yoktu. Hanif kelimesinden gelmektedir. Doğru inanan, İslamiyet’e sarılan, Allah’ı bir bilen, gerçek Müslümanların hamisi, koruyucusu, babası demektir.