Kıyamet ile ahiret

Sual: Kıyamet ile ahiret aynı anlama mı gelir?
CEVAP
Ölümden önceki hayata Dünya hayatı, ölümden sonraki hayata Ahiret hayatı denir.

Ahiret hayatı üçe ayrılır:
Mezardan kalkıncaya kadar Kabir hayatı, tekrar dirildikten, Cennete veya Cehenneme gidinceye kadar Kıyamet hayatı, üçüncüsü Cennet ve Cehennem hayatıdır.