Müsafeha

Sual: Müsafeha denilen tokalaşma nedir, nasıl yapılır?
CEVAP
Müsafeha, iki kişinin, sağ elin avuç içlerini birbirlerine yapıştırıp, iki başparmağın yanlarını birbirlerine değdirmesidir. Dört elle birlikte yapılması daha iyidir. İki Müslüman, muhabbetle müsafeha ederek tokalaşırsa günahları dökülür. Müsafeha, sevgi ve dostluk kazandırır. (Merakıl-felah)

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Hazret-i Âdem’den Hazret-i İbrahim’e kadar, selamlaşma, birbirine secde etmekle olurdu. Sonra, boynuna sarılmakla oldu. Benim zamanımdaysa, elle müsafeha sünnet oldu.) [R. Nasıhin]

(İki Müslüman müsafeha ederse, elleri ayrılmadan günahları affolur.) [Bezzar]

(Kim mümin kardeşini ziyaret edip müsafeha ederek üç kere elini sallarsa, ellerini ayırmadan her ikisinin ağaçtan yaprak döküldüğü gibi günahları dökülür.) [Ey Oğul İlmihâli]

(Müsafeha edip Allah’a hamd edilince, günahlar dökülür.) [Hâkim]

(İki Müslüman, selamlaşıp müsafeha eder ve bir de bana salevat okursa, yeni doğmuş gibi olur, bütün günahları temizlenir.) [R. Nasıhin]

Allahü teâlâ, meleklere, Hazret-i Âdem'e karşı secde etmesini emretmişti. Secde Allah içindi, fakat istikameti Hazret-i Âdem'e karşı idi. Bugün de, Allah’a secdeyi Kâbe istikametinde yapıyoruz. Kâbe’ye secde etmiyoruz.

Müsafeha ederken, kucaklaşarak kafaları tokuşturmak âdetini bırakmaya çalışmalıdır.

Sual:
Kadınların, birbirleriyle tokalaşmaları caiz midir?
CEVAP
Evet, yabancı erkeklerin göremeyecekleri yerlerde, müsafeha etmeleri [tokalaşmaları] caizdir. (İslam Ahlakı)

Kadınların müsafehası
Sual:
Kadınlar da, erkekler gibi mi müsafeha ederler?
CEVAP
Evet.

Karşılaşınca kucaklaşmak
Sual: Müsafeha ederken kucaklaşmak veya kafayı kafaya dokundurmak uygun mudur?
CEVAP
Müsafeha etmek, sünnet-i müekkededir. Müsafeha ederken birbirine sarılmak, öpüşmek, kafayı birbirine vurmak, uygun değildir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Karşılaştığınız zaman, birbirinize eğilmeyin, kucaklaşmayın!) [Berika]

Ancak uzaktan gelince veya uzun zaman görüşülmemişse, o zaman sadece sarılmak caiz olur.

Sual: Müsafeha etmek mi, yoksa müsafeha edip kucaklaşmak veya yaşlı ise elini öpmek mi daha çok sevab olur?
CEVAP
İki mümin müsafeha edince günahları dökülür. El öpünce, kucaklaşınca günah dökülmez. Onun için, el öpmek, kucaklaşmak yerine müsafeha etmelidir.

Eli öpüp başa götürmek
Sual:
(El öptükten sonra, başına götürmek, secde etmek anlamına geleceği için caiz değildir) deniyor, doğru mu?
CEVAP
Hayır, doğru değildir. Eli başa götürmek gerekmezse de, götürmenin de mahzuru olmaz.