Vakit nakittir ne demektir?

Sual: Vakit nakittir ne demektir?
CEVAP
Nakit, peşin demektir. Vaktin kıymetini peşin, yani o anda bilmelidir. O halde gaflet içinde bulunmak, devamlı masiva ile meşguliyet, insanın kendisine en büyük zulmüdür. Kıymetli olan vakti boşa geçirmemeli, iki günü eşit olmamaya, her gün ilerlemeye gayret etmelidir.