Şans kelimesi

Sual: Şans kelimesi, rastgele kullanılıyor. Şans ne anlama geliyor? Kullanılması mahzurlu olanlar var mıdır?
CEVAP
Şans
; kader, kısmet, talih anlamındadır. Ama fırsat, imkan, ihtimal, ümit yerine de kullanıyorlar.

Şans kelimesi ile ilgili deyimlerden bazıları şöyledir:

Şans tanımak:
Fırsat vermek, imkan vermek.
Şansa kalmak: Bir şeyin gerçekleşmesi için çok az ümit olmak.
Şansı dönmek: Talihi iyi iken kötü olmak veya kötü iken iyi olmak.
Şansı yaver gitmek: Talihli olmak, bahtı açık olmak.
Şansı var: Talihli.
Şansı yok: Talihsiz.
Şansı açık: Talihli.

Şans kelimesini kader anlamında kullanıp da kaderi suçlayıcı, itiraz edici, inkâr edici şekilde kullanmak caiz olmaz. Mesela, bir günah işleyip de, (Benim suçum yok, şansım böyle imiş) demek. Yahut (Herkes şansını kendisi tayin eder) demek gibi.