İftitah tekbiri

Sual: İftitah tekbirini yanlış alan, mesela (Sübhaneke) diyen, namaz içinde iken kesin anlarsa ne yapması lazım?
CEVAP
Hemen ayağa kalkıp, yeniden (Allahü ekber) diyerek, iftitah tekbirini ayakta alması gerekir.

Sual:
Namaza dururken, çok defa tekrar etmeme, uğraşmama rağmen Allahü ekber diyemiyorum.
Özürlü olduğum için Allahü kebir veya Tebarekallah desem sahih olur mu?
CEVAP
(Anlatılışa göre fetva verilir)
diye bir söz var. Allahü ekber diyemiyorum dediğinize göre nakil yapıyoruz.

Dört mezhepte ve bütün âlimlerce, iftitah tekbirine başlarken Allahü ekber denir. Allahü kebir ifadesine diğer üç mezhebin âlimleri muhaliftir. Ama sizin özrünüz var. Allahü kebir, Allahü azim veya Allahü celil demenizde mahzur olmaz. Tebarekallah, La ilahe illallah veya sübhanallah deseniz de olur. Hatta Allah’ın kendisinde ortak olmayan sıfatlarını da söylemeniz caiz olur. Mesela, Ya Rahman, Ya Halık, Ya Razzak, Ya Allah gibi kelimelerle de namaza başlamanız caizdir. (Halebi, Dürer, Tahtavi)

Sual: İftitah tekbirini, niyeti müteakip mi getirmek evladır?
CEVAP
Evet.

Sual:
Çeşitli kimseler iftitah tekbirini farklı alıyorlar:
1- Ellerini kulaklarına götürmeden önce, Allahü ekber diyenler oluyor.
2- Ellerini kulaklarına götürürken Allahü ekber diyenler oluyor.
3- Ellerini kulaklarına kaldırıp Allahü ekber demeye başlıyor, bitince ellerini bağlamış olanlar var.
Bunların hangisi uygundur?
CEVAP
Her üç şekilde de namaza başlansa namaz sahih olur. Hatta eller hiç kaldırılmadan da tekbir alınsa namaz yine sahih olur. Ancak sünnete uyulmamış olur.
1- Allahü ekber denince namaza girilmiş oluyor. Eller bundan sonra kaldırılınca, namaz içinde iki el hareket etmiş oluyor. Bu durum, namazı bozmaz ise de, böyle hareket etmemelidir.

2-
İkinci gruptakiler de, Allahü ekber dedikten sonra eller kulakta oluyor, namaz başladığı halde elleri indirmekle meşgul oluyorlar. Bu durum, namazı bozmaz ise de, böyle hareket etmemelidir.

3-
Üçüncü gruptakilerin yaptıkları en uygun olanıdır. Tekbir bitince eller bağlanmış oluyor. Namaza girilince başka bir hareket olmuyor.

İftitah tekbirini alırken
Sual: Namaza başlarken alınan iftitah tekbiri, kadın ve erkeğe göre değişir mi?
CEVAP
Tekbir aynıdır, fakat elleri kaldırma ve bağlama yerleri değişiktir. Erkek ellerini kulaklara kaldırıp, (Allahü ekber) demeye başlar. Ellerini göbek altına bağlarken tekbiri bitirir. Kadın ise, elleri omuz hizasına kaldırıp, (Allahü ekber) demeye başlar, ellerini göğsünün üstüne koyarken bitirir. Efdal olanı bu bildirilen gibidir. Çünkü tekbir alınca namaza başlanmış oluyor. Namaz içinde elleri hareket ettirmemelidir.

Vitir kılınırken üçüncü rekâtta zamm-ı sûreden sonra alınan tekbir de böyledir. Yani erkek, ellerini kulaklara kaldırıp, (Allahü ekber) demeye başlar, ellerini göbek altına bağlayınca bitirir. Kadın ise, omuz hizasına kaldırıp, (Allahü ekber) demeye başlar, ellerini göğsünün üstüne koyarken bitirir.