Namazı kazaya bırakmak için özürler

Sual: Yolculukta namazları kılmak zor oluyor. Namazı kazaya bırakmakta mahzur var mıdır?
CEVAP
Namazı dini bir özür olmadan kazaya bırakmak, büyük günahtır. Namazı cem ederek kılma imkanı da yoksa, vaktinden sonraya bırakabilmek için, 5 özür vardır:

1- Savaşta, oturarak ve kıbleden başka tarafa dönerek bile namaz kılmaya imkan yoksa, hayvan üstünde giderek de kılamazsa,

2- Yolda hırsız, eşkıya, yırtıcı hayvana yakalanacaksa,

3- Anne veya çocuğu telef olacağı zaman ebe, ameliyatlarda doktor namaz kılamamışsa,

4- Unutmuşsa,

5- Uyuyup kalmışsa.