Zalime ceza vermek

Sual: Ehl-i sünnet kasidesinde (Zalime imhal ederim; ihmal etmem dedi Yezdan) diye bir mısra var. Bunun anlamı nedir?
CEVAP
İmhal,
mühlet vermek, tehir etmek, geciktirmek; ihmal ise, önem vermemek, eksik bırakmak; Yezdan, ilah demektir. Mısraın manası şöyle oluyor:
Cenab-ı Hak, (Zalime ceza vermeyi ihmal etmem, ama tehir ederim) buyurdu.