Rahip ne demektir?

Sual: Bir yazıda (“Ümmetin rahibi” diye anılan Amir bin Abdullah da, çok ağlar, ayakları şişinceye kadar namaz kılardı) ifadesi geçiyor. Rahip, burada ne anlama geliyor?
CEVAP
Bazı kelimelerin birkaç manası olabilir. Rahip, âbid yani çok ibadet eden demektir. Amir bin Abdullah hazretleri, “bu ümmetin âbidi” diye bildiriliyor. Bunu, ümmetin rahibi diye tercüme edince, yanlış anlaşılmaya sebep olmuştur. Piyasadaki tercüme kitapların, hemen hepsinde, hatalar, indi [kişisel, keyfi] düşünceler bulunmaktadır.

Kasıtlı yapanların dışında, özellikle, o dildeki deyimlerin, Türkçedeki karşılıkları iyi bilinmediği için, kelime kelime tercüme ediliyor ve büyük yanlışlıklara sebep oluyor.

Rahip; keşiş, papaz ve aslan anlamına da gelir. Cümledeki yerine göre mana verilir. (Bir rahip, ormandaki bir geyiği parçaladı) denince, bunun, papaz değil aslan olduğu anlaşılır. (Bir rahip, kilisede istavroz çıkardı) denirse, bunun keşiş olduğu anlaşılır. (Tabiinden, Amir bin Abdullah rahmetullahi aleyh rahip idi) denince, bu zatın âbid, çok ibadet eden bir Müslüman olduğu anlaşılır. Eshab-ı kiramın arasında da, Amir bin Abdullah isminde, biri var idi. Bu zat, Ebu Ubeyde bin Cerrah diye meşhur olmuştur. (Amir bin Abdullah, Bedir’de babasını öldürdü) denince de, bunun sahabeden, Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahü anh olduğu anlaşılır.

Misyon ve misyoner
Sual:
Misyonerin misyonla bir ilgisi var mı?
CEVAP
Mission, Fransızcada görev, amaç demektir. Missionnaire [Misyoner] görevli veya kendini bir düşünceyi yaymaya adayan kimse demekse de, daha çok Hristiyanlığı yaymakla görevli kişi olarak kullanılmaktadır.