İmameyn, tarafeyn, vs.

Sual: İlmihallerde, İmameyn, tarafeyn, şeyhayn, sahihayn, sekaleyn gibi kelimeler geçiyor. Bunlar ne anlama geliyor?
CEVAP
İmameyn
= İki imam demektir. İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed için kullanılır.

Tarafeyn = İki taraf demektir. İmam-ı a'zam ile İmam-ı Muhammed için kullanılır.

Şeyhayn = İki şeyh, iki reis, iki büyük imam demektir. İmam-ı a'zamla İmam-ı Ebu Yusuf için kullanılır. En büyük iki halife anlamında Hazret-i Ebu Bekr ile Hazret-i Ömer için de kullanılır.

Sahihayn = İki sahih kitap demektir. Buhari ve Müslim için kullanılır.

Sekaleyn = İki ağırlık, iki taife ki, burada cin ve insan taifesi demektir. Cin ve insanlara fetva verene de, Müfti-yüs-sekaleyn denir. Mesela, Şeyh-ül İslam ibni Kemalpaşa, Müfti-yüs-sekaleyn idi.