Sual ve soru

Sual: (Sual kelimesi öğrenmek için, soru ise imtihan için sorulur) deniyor. Bu doğru mudur?
CEVAP
Bazı kimseler arasında bu yaygındır; ama hep o manada kullanılmaz. Sual, Türkçede soru demektir. Sorgulamak, sorguya çekmek, sorgu sual ifadeleri imtihan içindir. Sual kelimesi de imtihan için olabiliyor. Sual kelimesinin sorgu anlamında kullanıldığı, din kitaplarında geçmektedir. Birkaçı şöyledir:
(Kabir suali haktır.)

(Sırat köprüsü üzerinde, yedi yerde olan suale cevap veren geçer.)

(İki meleğin kabirdeki suallerine cevap vermek, bir derttir.)


Hadis-i şeriflerde de, sorgu anlamındaki sual kelimesi geçmektedir:
(Kıyamete herkes, dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz.) [Tirmizi]

(Kıyamette, Allahü teâlâ kuluna malından sual eder.) [Hatib]

(Allahü teâlâ belaya maruz kalan kuluna kıyamette tekrar sual sormaz.) [Hâkim]

(Üç kimseye şu nimetlerden dolayı, sual olmaz: İftar eden, sahur yiyen ve misafirle beraber yiyen.) [Deylemi]

(Dünyada kader konusunda konuşan, kıyamette suale çekilir.) [Dare Kutni]

(Öğrenmek için sual sorun, teannüt için sormayın.) [Deylemi] (Teannüt = zor duruma düşürmek)

Demek ki, soru da, sual de, öğrenmek için sorulabildiği gibi, imtihan için de sorulur. Bu kadar üzerinde durmaya değmez.