Gusülden sonra meni gelirse

Sual: Guslettikten sonra, menisi gelen erkeğin veya kadının, tekrar gusletmesi gerekir mi?
CEVAP
Dört mezhebe göre de bildirelim:
Şehvet ile yerinden ayrılan meni, idrar yolunda kalıp, dışarı çıkmazsa, gusül lazım olmaz. Sonra buradan, şehvetsiz de çıkınca, gusül lâzım olur. İhtilam olan, yani rüyada şehvetlenen kimse, uyanıp, eli ile zekerini sıkıp, meni akmasa, şehveti geçtikten sonra akınca, gusül lazım olur. Cünüp olup, bevl yapmadan gusül eden kimseden, sonra meninin geri kalan kısmı, şehvetsiz aksa, tekrar gusül lâzım olur. Namaz kılmışsa, kaza etmez. Bunun için, Hanefide ve Hanbelide gusülden önce, idrar çıkararak, idrar yolunda kalmış olan meni parçasını çıkarmak, sonra gusül etmek lazımdır. Şafiide, bevl etmiş ise de, tekrar gusül abdesti alması lazımdır. Malikide, bevl etmemiş ise de, tekrar gusül abdesti lazım olmaz. Dayak yemek, ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi sebeplerle meni çıkınca, Hanefide ve Malikide gusül lazım olmaz. Şafii mezhebinde ise, lazım olur. Şafii mezhebini taklid eden Hanefinin, buna da dikkat etmesi lâzımdır. (Tam İlmihal)

Fakat Maliki’yi taklit eden Hanefi cünüp olunca, kendi mezhebinden çıkmamış olduğu için, gusletmeden önce, bevlederek idrar yolundaki meniyi çıkarması gerekir. Her gelen akıntıyı da meni sanmamalı. Özellikle, prostat sıvısı meni sanılmaktadır.

İmam-ı Ebu Yusuf hazretleri gusül lazım olmak için meninin atılarak çıkmasını şart koşmuştur. Şehvetle yerinden ayrılıp, şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı İmam-ı Ebu Yusuf'a göre gusül gerekmez. Bir zaruret veya ihtiyaç halinde İmam-ı Ebu Yusuf'un kavliyle amel etmek caiz olur. Mesela, misafirlikte veya soğukta gusletmesi zor olan kimse, rüyada ihtilam olurken uyanıp, hemen tenasül uzvunu tutarak meninin çıkmasını önlese, şehveti geçtikten sonra, meni dışarı çıksa gusül gerekmez.

Kadın yıkandıktan sonra kendisinden meni gelirse kendi menisi olduğu takdirde guslü tekrarlar; namazı tekrarlamaz. Kendi menisi gelmemişse bir şey icap etmez. Kadın, gusül ettikten sonra, zevcinin menisinin artığı çıksa, gusül etmez.