Takva ve fetva

Sual: Takva ve fetva denince ne anlaşılır?
CEVAP
Takva, haramlardan sakınmaksa da, (Takva ve fetva) birlikte kullanılınca, takva azimetle hareket etmek, fetva ise ruhsatla amel etmek anlamına gelir. Birkaç örnek verelim:
1- Bir günlük yiyeceği olmayanın, yiyeceği kadar sadaka istemesinin caiz olduğuna fetva verilmiştir. Takva ve azimet ise, hiç istememektir. (Mektubat-ı Masumiyye 2/37)

2- Diş doldurtmuş olanların gusülde, abdestte ve namaz kılarken Maliki’yi taklit etmeleri takva değildir. Mezhep taklidi, fetva yoludur, kurtuluş çaresidir. (Seadet-i Ebediyye)

3- Hanefi mezhebinde, ödünç verenin borçludan hediye almasında iki kavil var:
a) Şart etmeden hediye almak caiz olur.
b) Şartsız da olsa, hediye almak caiz olmaz.

Bunların birincisi, her zaman hediye vermesi âdeti olan kimseden hediye alması, mesela yanına uğrayınca bir çay ısmarlıyorsa, yine çay içmesi caiz olup, fetva yoludur. İkincisi ise, takva sahipleri içindir. Salih zatlar, (Menfaat sağlayan ödünç faiz olur) hadis-i şerifini esas alarak, ödünç verdikleri kimselerden en ufak bir menfaat beklememişler, hattâ borçlunun evinin gölgesinde bile durmamışlardır.