Günah işlemeyi düşünmek

Sual: Gazetenizde çıkan bir yazıda, (Bedenine zarar verdiği için alkollü içkileri bırakan, sarhoşluk günahından kurtulamaz. Frengi, belsoğukluğu ve AIDS gibi korkunç hastalıklara yakalanmamak için, zinadan, genelevlere gitmekten sakınan kimse de, İslamiyet’te, afif, temiz sayılmaz) deniyordu. Bir günah işlenmeden nasıl sarhoşluk günahı yazılır? Günah işlemeye sadece karar verilse, işlenmese yine günah işlenmiş olur mu?
CEVAP
Günahı işlemeye karar verince, günaha azmedince sadece karar verme günahı yazılır diyen âlimler varsa da, birçok âlim, (Günah işlemeye karar verilse, fakat işlenmese, karar verme günahı da yazılmaz) buyuruyor.

Günah işlemeyi istemek günah olmaz. İşlemeye karar verilince, yalnız karar vermek günahı yazılır. İşlemek günahı yazılmaz. Küfür ve küfre sebep olan şeyler böyle değildir. Bunlara karar verince kâfir olur. (Bezzaziyye)

Günah işlemeyi düşünmek, işlemeye niyet etmek, karar vermek günah olmaz, yapmak günah olur. (İslam Ahlakı)

Günah, terk edilirse, sevab yazılır. Bu günahı işlemeye azmederse, bir günah yazılır. İşlemezse, bu da affolur.

Bir kimse içki içmeyi düşünüp, içki almaya karar verirse, sonra günahını düşünerek vazgeçerse, çok sevab alır; çünkü (Bir haramdan sakınmanın sevabı, bir farzı yapmanın sevabından kat kat çoktur) buyuruluyor.

Şimdi gazetede çıkan yazıyı açıklayalım:
Bir kimse, içki içip sarhoş oluyor. Doktor, bir daha içki içersen, şöyle bir hastalık çıkar veya ölürsün dese, o da sırf bedenine zarar verdiği için içmezse, haramdan sakınma sevabına kavuşamadığı gibi, eski içtikleri de affa uğramaz, çünkü tevbe etmemiştir. İçkiyi bırakmasının sebebi, vücuduna zarar vereceği içindir. Vücuduna zarar vermeyeceğini bilse bırakmaz.

Hastalık bulaşır diye zinadan kaçan kimse de, günahına tevbe etmediği için, hastalık tehlikesi yoksa yine zina edebileceği için, zinadan sakınma sevabına kavuşamadığı gibi, eski zinaları da affa uğramaz ve dinde namuslu kimse sayılmaz.

Sual: Haram, günah olan bir şeyi yapmayı düşünmek, yapmaya karar vermek de günah mıdır?
Cevap: Günah işlemeyi düşünmek, işlemeye niyet etmek, karar vermek günah olmaz, sadece yapmak, işlemek günah olur.