Maide sûresinin fazileti

Sual: Maide, sofra demekmiş. Maide sûresindeki sofra nedir?
CEVAP
112. ve 114. âyet-i kerimelerde, İsa aleyhisselam zamanında gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için, sûre bu ismi almıştır. Sûrede, hac, abdest, gusül, teyemmüm; içki ve kumar yasağı; sosyal ve ahlâkî ilişkiler; helal ve haram olan yiyecekler; tek hak dinin İslamiyet olduğu, Yahudilerle ve Hristiyanlarla dostluk kurulmaması gerektiği, onların İslamiyet’e olan düşmanlıkta birbirinin dostu oldukları anlatılmaktadır. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
(Maide sûresini okuyana, dünyada nefes alan Yahudi ve Hristiyanların sayısının on katı sevab verilir, o kadar günahı yok edilir ve on derece yükseltilir.) [Beydavî]

(Erkeklerinize Maide sûresini, kadınlarınıza da Nur sûresini öğretin!) [Beyhekî]