Mubaha kaynak olmaz

Sual: S. Ebediyye’de, yaban eşeği zebra eti için helâl deniyor. Biz haram biliyoruz. Helâl ise ispat etmelisiniz. Buna Kur’an ve hadisten delil göstermelisiniz. Meyve ağaçlarını birbirine aşılamanın mubah olduğunun delili nedir? Bir de, Yahudilerle ortak şirketleriniz olduğu söyleniyor. Ortak olmadığınızı ispat etmelisiniz.
CEVAP
Mubah, yani haram olmayan şey çoktur. Bunlar mubah diye Kur’an ve sünnette yazılı olmaz. Ama haram azdır ve haram olduğu edille-i şeriyyede bildirilmiştir. Bütün meyve, sebze ve otlar mubahtır. Mubah olduğuna dair delil aranmaz. Haram deniliyorsa delil aranır. Mesela sarhoş edici otları, sarhoş edecek kadar yemek haramdır. Bunun delili olur. Zehirleyen meyve veya gıdaları yemek haramdır, bunun delili olur. Alerji yapıp hastalandıran mubah gıdaları yemek haramdır. Bunun delili olur. Ama bir kivi için, bir ananas için, bir muz için, mubah olduğuna dair delil aranmaz. Haram diyen çıkarsa delilini onun göstermesi lazımdır.

İftira edilen kimse, kendisinin temiz olduğunu ispat edemez. İspat, iddia edene düşer. Mesela bir kimse size, (Babanız hırsızdır, katildir. Falancanın malını çalmıştır, beş kişiyi öldürmüştür) dese, babanız bunları yapmadığını nasıl ispat edecektir? Elbette bunu söyleyenin ispat etmesi, delil göstermesi gerekir. Babanız, (Ben böyle bir şey yapmadım) diyorsa, ondan delil istenmez. Suçu kim isnat ediyorsa, şahit ve delil ondan istenir. Çünkü bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(İspat, davacıya düşer.) [Tirmizi]