İhlâs Vakfı öğrenci yurtları

Sual: (Öğrenci yurtları bir otel, bir han gibidir. Otelci veya hancı, orada konaklayanların işlerine karışamaz. Niye namaz kılmıyorsun, niye içki içiyorsun, niye uyuşturucu madde kullanıyorsun diyemez. Bunun gibi yurt müdürleri de, öğrencilerin özel işlerine kesinlikle karışamaz. Çünkü onların âmiri değildir. Hiç kimse öğrencilerin uygunsuz görülen özel işlerini idareye bildiremez, bildirmesi gammazlık yani ispiyonculuk olur) deniyor. İhlâs Vakfı öğrenci yurtları da böyle midir?
CEVAP
Hayır. İhlâs Vakfı öğrenci yurtları, birer otel ve han değildir. Öğrenci eğitim merkezleridir. Maddî ve manevî yönden öğrencilerin iyi yetiştirilmesine, ahlaklı insan olmasına çalışılmaktadır. Müdür de, hancı değil, oranın âmiridir. İdarenin koyduğu kuralları öğrenciler çiğneyemez. Mesela (Yurtta sigara içilmez) denmişse öğrenci içemez. Hattâ (Burada kahve de içilmez) deniyorsa, kahve de içemez. Yurtta eğitimciler de bulunur. Bir eğitimci veya başka bir öğrenci, kahve içenleri veya kumar oynayanları, porno seyredenleri idareye bildirse, buna ispiyon denmez. Çünkü burası bir eğitim merkezidir, otel ve han değildir. Orada kalan herkes yurdun kurallarına uymak zorundadır. Uymayan yurttan ayrılır veya müdür, onları yurttan atabilir.