A B C D E F G H İ K L M N Ö R S Ş T U Ü V Y Z

- Ö -

288 — ÖMER BİN FARID: Tasavvuf büyüklerinden ve Resulullahın aşıklarındandır. Beni-Sad kabilesindendir. 1180 de Mısır’da doğup, 1238 de orada vefat etti. Kurafe’dedir. Onbeş sene Hicaz’da kaldı. Hamriyye ve Taiyye kasideleri çok makbuldür. Taiyyesinde din bilgilerinin hakikatini ve Evliyanın zevklerini toplamıştır. Böyle olgun kaside yazmak başkasına nasip olmamıştır. Yediyüzelli beyt kadardır.

289 —
ÖMER RIZA: Şair Muhammed Akifin damadıdır. 1893 de Kahire’de doğup, 1952 de İstanbul'da vefat etti. Edirnekapıdadır. Camiulezherde okudu. Muhammed Abduhun reformcu fikirlerine saplandı. Muhammed Ali ismindeki bir Kadyaninin ingilizce tefsirini türkçeye tercüme ederek Tanrı buyruğu ismini verdi. Burada, İsa aleyhisselamın babası vardır demekte ve Nahl suresinin altmışsekizinci âyetine verdiği mana da küfre sebep olmaktadır. İngilizceden çevirdiği Asrı seadet tarihi de, onun gibi düşünen bir zümre tarafından halkın önüne sürülmektedir.