A B C D E F G H İ K L M N Ö R S Ş T U Ü V Y Z

- U -

350 — UKAYL: Ebu Talibin dört oğlundan ikincisidir. Bedir gazasında esir oldu. Hazret-i Abbas kendisi ile bunun fidyelerini verip Mekkeye gittiler. Hudeybiyyeden önce Medine’ye gelip iman etti. Gazalarda bulunup, iltifata mazhar oldu. Neseb bilgisi çok idi. Kardeşi Hazret-i Ali’ye karşı Hazret-i Muaviye ile birlikte idi.