A B C D E F G H İ K L M N Ö R S Ş T U Ü V Y Z

- D -

76 — DARE KUTNİ: Ali bin Ömer, hadis âlimidir. 918 senesinde Bağdat’ta Dare kutnda doğup, 995 de vefat etti. Sünen kitabı meşhurdur.

77 — DARİMİ
: Abdullah bin Abdurrahman hafız Ebu Muhammed, 798 de Semerkand’da doğup, 869 da vefat etti. Hadis âlimidir. Müsned adındaki kitabı çok kıymetlidir.

78 — DAVUD BİN SÜLEYMAN
: Halid-i Bağdadinin talebelerindendir. 1807 de Bağdat’ta doğup, 1881 de orada vefat etti. Onsekiz sene Mekke’de kaldı. Minhat-ül-vehbiyye fi reddil-Vehhabiyye kitabı 1888 de Bombay’da ve 1970 de İstanbul'da basıldı. Arabidir. Türkcesi Kıyamet ve Ahiret kitabının Müslümana nasihat kısmındadır.

79 — DAVUD-İ TAİ
: Ebu Süleyman Davud bin Nasir, Hanefi fıkıh âlimi ve çok zahid idi. Horasanlıdır. İmam-ı a’zamın talebesi ve Habibi Aceminin halifesi idi. 781 de vefat etti.

80 — DEBBUSİ
: Ebu Zeyd Ubeydullah bin Ömer, Buhara’nın meşhur yedi kadısından biridir. Debbus, Semerkand’da bir kasabadır. Hanefi fıkıh âlimlerindendir. 1039 da Buhara’da vefat etti. Tesis fıkıh kitabı Mısır’da basılmıştır. Esrar fil-üsuli vel-füru kitabı, Hazane fetva kitabı ve İmam-ı Muhammedin Camiul-kebirine şerhi vardır.

81 — DEMİRİ
: Kemaleddin Muhammed bin İsa, Mısır Şafii âlimlerindendir. 1341 de doğup, 1405 de vefat etti. Hayat-ül-hayvan kitabı Beyrut’ta Mektebe-tül-ticaride satılmaktadır. İki cilttir. Kenarında Zekeriyya Kazvininin Acaib-ül-mahlukat kitabı vardır.

82 — DEYLEMİ
: Şehrdar bin Ebu Şüca Şireveyh 1090 da Hemedan’da doğup, 1163 senesinde vefat etti. Ebu Nasr Deylemi, hadis âlimidir. Müsned-ül-firdevs kitabı meşhurdur.

83 — DIRAR:
Mısır’da, Fatımiler zamanında bulunan bir Yahudi dönmesidir. Halife Hakimi aldattı. İslamiyet'i yıkmaya uğraştı. Bunun ve talebesi Hamzanın yolunda olanlara Derezi veya Dürzi denir.